Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskning, fakta och temperaturhöjningen

Annons

Svar Med stor envishet återkommer vissa insändarskribenter i NA och hävdar att det inte blir varmare på jorden samt att klimatförändringarna inte är något problem. Exempelvis raljerar de så kallade fria debattörena Mats Kälvemark, Evert Andersson och Göran Wickström, den 4 december, över Miljöpartiet och hävdar att det inte går att mäta någon temperaturökning på planeten de senaste åren. En uppfattning debattörerna torde bygga på tro istället för vetenskap.

Även försvarsmakten i USA genomför studier i hur kustnära städer skall skyddas mot höjda havsnivåer.

Temperaturen på jorden stiger successivt säger istället en mängd oberoende aktörer. Och effekterna av detta är redan här. I en rapport från bland annat Världsbanken (citerad i den naturvetenskapliga tidskriften Nature) beräknas kostnaderna för översvämningar i de stora städerna stiga till gigantiska summor redan år 2050 om vi inte vidtar kraftiga skyddsåtgärder och bromsar utsläppen av klimatgaser. Ett liknande scenario presenteras av forskare från Australien, Tyskland, Österike och Schweiz i en ny rapport från 2017. Även försvarsmakten i USA genomför studier i hur kustnära städer skall skyddas mot höjda havsnivåer.

För den som vill kontrollera så är det enkelt att studera den officiella statistiken på SMHI:s hemsida. Där syns tydligt att årsmedeltemperaturens snittvärde i Sverige, stigit från 4 grader år 1860 till 6 grader 2016.

Ett annat tecken på klimatförändringen är att det genomsnittliga antalet dagar med snötäcke i Sverige sjunkit från en nivå på 120 dagar 1950 till 100 dagar år 2016. Det är också underligt att utbredningen av havsisen minskat kraftigt från 1950-talet till 2015, om temperaturen är konstant. För den som vill kontrollera så är det enkelt att studera den officiella statistiken på SMHI:s hemsida. Där syns tydligt att årsmedeltemperaturens snittvärde i Sverige, stigit från 4 grader år 1860 till 6 grader 2016. Intressant också att temperaturen varit över genomsnittet alla år sedan år 2000 till i år med undantag av år 2010. För globala data är det pedagogiskt presenterat på amerikanska NASA:s hemsida .

Om debatten börjar med att utgå från fakta, blir den konstruktiv och kan leda framåt. Att hänvisa till enskilda forskare blir meningslöst när temperaturkurvorna är objektiva mätningar.

Ovanstående är exempel på fakta som Miljöpartiet grundar sin politik på. Det är fullt tillåtet att dra egna slutsatser av olika forskningsresultat men att jordens medeltemperatur har ökat sedan industrialiseringen tog fart går inte att förneka. 2016t var det varmaste som uppmäts globalt sedan slutet på 1800-talet. Om debatten börjar med att utgå från fakta, blir den konstruktiv och kan leda framåt. Att hänvisa till enskilda forskare blir meningslöst när temperaturkurvorna är objektiva mätningar.

Miljöpartiet kommer fortsätta utgå från forskning och fakta i våra ställningstaganden. Vårt mål är att lämna vidare en värld med framtidstro och möjligheter till alla barn och barnbarn.

Mats Gunnarsson

regionråd, MP, Region Örebro Län

Catrin Steen

regionråd, MP, Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons