Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förslaget saknar förankring

Annons
Säger nej till storregion. Roland Halvarsson, kommunstyrelsens ordförande i Degerfors, röstade nej till bildandet av storregion i Sörmlands, Västmanlands och Värmlands län. Förslaget har nollförankring bland medborgarna, skriver han.Arkivbild: Jonas Eriksson

Kenneth Nilsson, heltidsanställd partifunktionär hos Socialdemokraterna i Örebro, gillar inte att Vänsterpartiet i Degerfors vill följa grundläggande demokratiska principer – att ”fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.” (Kommunallagen kap. 3:9). Han ondgör sig på ledarplats i Karlskogakuriren 12 januari över att majoriteten i kommunstyrelsen i Degerfors, alla utom S och C, avstyrkt förslaget om att slå ihop Örebro, Sörmlands och Västmanlands län till en storregion, kallad Region Mälardalen.

Bakgrunden till beslutet är följande: I början av december presenterades förslaget om att landstingen i ovan nämnda län slås samman till en region. Men det är i vanlig ordning bråttom, så bråttom att inte ens kommunfullmäktige i berörda kommuner hinner behandla frågan. Beslutet ska nämligen vara på plats senast den 13 januari, vilket av tidsskäl innebär att kommunfullmäktige inte hinner sammanträda. Det räcker med kommunstyrelsebeslut. Detta faktum tycks inte bekymra Nilsson det minsta. Än mindre verkar han bry sig om att frågan om storregioner har noll förankring bland medborgarna i berörda kommuner och län. Tycker Nilsson, som vill ta ”demokratiperspektivet på allvar”, att detta förfaringssätt är acceptabelt ur demokratisk utgångspunkt?

Nilssons övriga argument för storregioner i allmänhet och den nya Mälarregionen i synnerhet är en uppsättning vanliga floskler som vi har hört tidigare, inte minst i debatten om EU och EMU. Det handlar om ”konkurrens med andra regioner, nya tider, samla resurser, kraftfulla muskler, spetskompetens och bredd, investeringar, kvalitet, backa in i framtiden” och så vidare. Problemet är bara att det inte finns några som helst belägg för att med större regioner kommer allt att bli bättre. Tvärtom är det ofta centrum som gynnas på periferins bekostnad. Detta bekräftas också i den utredning som skickades med när förslaget presenterades för kommunerna. ”Triangeln Örebro-Västerås- Eskilstuna utgör dess (regionens) naturliga centrum” står att läsa på sidan 13 i utredningen. Eller som Marie Louise Forsberg Fransson, ordförande i landstingsstyrelsen, nyligen utryckte sig i Radio Örebro ”Det är förståeligt att kommuner i ytterkant säger nej” … ”Men det viktigaste är att kommuner i mitten säger ja”.

Den allra största delen av resurserna i den tänkta storregionen kommer även i framtiden att gå till sjukvården. Dessutom förutsätts att inga nya resurser via skattehöjningar ska tillföras. I ett framtida läge med underskott i sjukvårdsbudgeten ligger det nära till hands att skära i periferin. Då ligger mindre sjuhus som exempelvis Karlskoga och Lindesbergs lasarett illa till. Detta vill inte Vänsterpartiet i Degerfors medverka till. Vi vill i stället arbeta för en statlig regionalpolitik som omfördelar resurser från centrum ut i landet så att hela landet kan leva och överleva.

Den cirkus som föregått förslaget till ny storregion är i sanning ett tragikomiskt spektakel. För Örebro läns del har ett antal olika konstellationer till nya regioner föreslagits och förkastats, och nuvarande förslag får närmast ses som en nödlösning fem i tolv.

För Östra Värmlandskommunerna är ett samarbete över nuvarande länsgränsen nödvändigt. En ny storregion utan Värmland torde inte underlätta för detta då hela idén med storegioner går ut på – just konkurrens mellan regioner, varvid länsgränsen snarare höjs än sänks.

Till sist kan konstateras att Nilsson har studerat Europas geografi. Grötmyndigt mästrar han: ”Låt mig förklara en sak väldigt, väldigt tydligt. Sörmland är inte Grekland. Västmanland är inte Italien. Degerfors är inte Sverige. ”Tack för det Nilsson. Det hade vi inte en aaaning om!”

Roland Halvarsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons