Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsatt tillväxt kräver effektiva gods- och persontransporter

Annons
Örebro flygplats.  I dag finns en flyglinje till Malmö men det saknas linjer till europeiska storstäder  för vidare transport ut i världen.  Arkivfoto: Aline Lessner

Örebro län ligger i storregionen Stockholm-Mälardalen, ett av Europas starkaste tillväxtområden. För att lyckas med fortsatt tillväxt i hela regionen måste vi säkerställa effektiva gods- och persontransporter. Enligt Handelskammaren Mälardalens medlemsföretag är det en av de viktigaste frågorna på agendan. Kompetensförsörjning och internationell handel är två andra fokusfrågor, vilka är helt beroende av att infrastrukturen fungerar.

I Örebro län finns många viktiga exportföretag. Under 2012 hade Örebro den bästa exportutvecklingen i hela Sverige. För exportindustrin är tillgången till hamnar livsavgörande. I dag går det mesta godset in och ut från vårt land via Göteborgs hamn samt via hamnar på östkusten.

Nyckelstråket mellan Stockholm och Göteborg via Mälardalen är ett av de viktigaste logistiska stråken för näringslivet i hela landet med E18/E20, Mälarbanan/Svealandsbanan och Västra stambanan samt sjöfartslederna på Mälaren. Trots detta saknas i dag tillräckliga satsningar på väg och järnväg för att tillgodose behovet av ökade godstransporter och en ständigt växande pendling.

Handelskammaren Mälardalen driver satsningar på infrastruktur hårt. Det gäller Örebro län, men också insatser utanför länsgränsen, eftersom de är utpekade som viktiga för vårt näringsliv. Ett sådant exempel är vårt arbete med att få högre standard på E20 genom Skaraborg. Ett annat exempel är en ny sluss i Södertälje som innebär nya möjligheter för Mälarsjöfarten, vilken kan avlasta våra hårt belastade vägar och järnvägar.

Utveckling av den reguljära flygtrafiken från Örebro flygplats är helt nödvändig. Örebro Airport är landets fjärde största fraktflygplats. Vårt globala näringsliv i Örebro län har ett stort behov även av persontransporter från Örebro i form av reguljära flyglinjer.

I dag finns en linje till Malmö, men en flyglinje till en europeisk storstad för vidare transport ut i världen saknas. Nästan alla företag reser därför från Arlanda, vilket kostar mycket extra tid och pengar och försämrar företagens konkurrenskraft. En undersökning som Handelskammaren genomfört visar att en stor majoritet åker till Arlanda med bil, vilket skapar en onödigt stor klimatpåverkan. Vi vill flytta flyget och världen närmare företagen i länet. Ett snabbtåg till Arlanda vore en långsiktigt intressant lösning, men om Örebro län ska ha ett bra näringslivsklimat måste vi ha tillfredställande kommunikationer – nu.

Att bygga infrastruktur tar tid. Utredningar och äskande om pengar. Många intressen slåss om uppmärksamheten och investeringarna. Handelskammaren är näringslivets röst i påverkansarbetet. Vi deltar i åtgärdsvalsstudier, seminarier och möten med beslutsfattare. Vi driver projekt och anordnar konferenser. Infrastruktur behövs inte för sin egen skull, utan för att företagen och människorna i Örebroregionen ska kunna utvecklas.

Vi uppmanar våra nyvalda politiker att föra en dialog med näringslivet om behoven, så att vi tillsammans kan skapa en tillväxt som genererar såväl jobb som pengar till välfärden. Handelskammaren arbetar kraftfullt för fyra viktiga åtgärder som gynnar näringslivets möjligheter till hållbar utveckling i Örebroregionen. Vi vill se:

+ Investeringar i järnvägen och säkerställande av hög kapacitet för både person- och godstrafik i vår allt större arbetsmarknadsregion.

+ Utbyggnad av vägnätet i Örebroregionen och dess grannlän samt höjd kapacitet och säkerhet på våra motorvägar och riksvägar.

+ Satsning på utveckling av mer Mälarsjöfart och kustsjöfart för att avlasta väg och järnväg.

+ Säkerställande av en hög tillgänglighet till internationellt reguljärflyg i Örebro län.

Christina Hedberg, vd Handelskammaren Mälardalen

Mikael Sundquist, ordförande Handelskammaren Mälardalen

Sara Sjöborg Wik, vice ordförande Handelskammaren Mälardalen

Andreas Nordbrandt, vd Atlas Copco Rock Drills AB

Görgen Johansson, vd Saab Dynamics AB

Christina Hedberg Vd Handelskammaren Mälardalen med flera

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons