Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Generaldirektören för Yrkeshögskolan på Åsbro kursgård: Arbetslivets engagemang – viktig del i YH-framgången

Annons

Sverige står inför en stor kompetensutmaning. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och listan på branscher och företag som brottas med rekryteringsproblem lång. Enligt Tillväxtverkets rapport om företagens villkor från september i år har 35 procent av företagen i Örebro län svårt att hitta lämplig arbetskraft. Yrkeshögskolan (YH) har en viktig och växande roll när det kommer till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid, men för en framgångsrik kompetensförsörjning krävs även att branscherna tar ansvar för och engagerar sig i utvecklingen av de utbildningar som tryggar dess framtid.

Yrkeshögskolan som utbildningsform är högre yrkesutbildning skräddarsydd utifrån arbetslivets behov. Utbildningsformen har varit framgångsrik därför att den är arbetslivsdriven och målinriktad eftersom det är företagen själva som är med och tar fram kursplaner, undervisar på utbildningen samt antar och examinerar studenter. I dag har över 90 procent av de examinerade jobb inom ett år efter utbildningen. Hälften av de studerande får jobb på sina LIA-platser, där LIA står för lärande i arbetslivet – den handledda praktikform som gäller inom YH.

Bristen på utbildad arbetskraft gör att många nyrekryteringar sker från konkurrerande företag.

I en rapport från i våras uppger en tredjedel av energiföretagen i Sverige att de kommer att behöva öka personalstyrkan de närmaste tre åren. En av tio tekniker kommer att gå i pension under samma period. Samtidigt uppger 58 procent av energiföretagen att det redan i dag är svårt att rekrytera. Bristen på utbildad arbetskraft gör att många nyrekryteringar sker från konkurrerande företag. Av de företag som har rekryterat nyutexaminerad personal har 37 procent av företagen rekryterat från yrkeshögskolan och 28 procent från högskolan.

Nio av tio energiföretag som rekryterat från yrkeshögskolan anser att studenterna varit väl förberedda för jobb i branschen. Resultaten talar för sig själv, men som myndighetschef är det viktigt för mig att se hur yrkeshögskolan gör skillnad i praktiken, onsdag 8 november besökte jag därför anläggningsmontörsutbildningen vid Åsbro Kursgård utanför Hallsberg. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning, förser energibranschen med efterfrågad kompetens och kan närmast beskrivas som branschensutbildningscenter.

Yrkeshögskolans framgångar gör att det idag finns ett brett stöd för att satsa på en utbyggnadav utbildningsplatser. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 den största satsningen sedan yrkeshögskolans införande. Fullt utbyggd 2022 kommer yrkeshögskolan att ha byggts ut med 14 000 platser utöver dagens cirka 30 000 platser.

Myndigheten för yrkeshögskolan står inför utmaningen att på kort tid utöka antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan kraftigt utan att resultaten sjunker

En annan stor förändring inom yrkeshögskolan som syftar till ökad kvalitet och långsiktighet är utbildningsanordnarnas möjlighet att söka fler starter än tidigare. Från och med årets ansökningsomgång kan anordnarna söka upp till fem starter för respektive utbildning. I ansökningsbedömningen är det de utbildningar som tydligt beskriver ett konkret och långsiktigt arbetsmarknadsbehov, och som håller mycket hög kvalitet, som kommer beviljas fler omgångar.

Myndigheten för yrkeshögskolan står inför utmaningen att på kort tid utöka antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan kraftigt utan att resultaten sjunker. Ska utbyggnaden kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs mer av det vi redan är bra på. Framtiden för yrkeshögskolan bygger på det anställande arbetslivet behov och efterfrågan. Därför är arbetslivets engagemang en förutsättning för att utbyggnaden ska lyckas.

Thomas Persson

generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons