Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Goda möjligheter att hitta nya jobb snart

Annons
Esab varslar. Sverige har en välutbildad befolkning och gör stora investeringar i forskning och utveckling. Ändå kommer det att finnas företag – som Esab – som väljer att lägga produktionen i ett annat land. Det är en del i globaliseringen, skriver Elisabeth Svantesson. (M). arkivbild: K G Ekblom

I dag finns jag på plats i Laxå för att debattera regeringens jobbpolitik, en fråga som fått särskild aktualitet i och med det som nu händer i Laxå med Esabs varsel. Även om politiken inte kan skapa nya jobb – det görs främst i företagen – så påverkar politiska beslut på alla nivåer i hög grad företagens möjlighet att starta upp och utveckla sina affärsidéer, men även förutsättningarna för att anställa. Det är detta vi ska diskutera i dag.

För den enskilde som nu riskerar att förlora sitt jobb i Laxå finns goda möjligheter att snabbt finna ett nytt arbete inom ett rimligt pendelavstånd. Jag har haft förmånen att besöka många företag i länet som ropar efter arbetskraft, ofta med den profil som flera av de varslade i Esab har. Dessutom finns goda möjligheter till validering av yrkeskompetens, kortare och längre utbildning och andra insatser för den som behöver. Som politiker strävar jag självklart efter att förutsättningarna ska bli ännu bättre.

Nya Moderaternas viktigaste fråga är jobben och vårt mål är full sysselsättning. Vi tror att vägen dit bland annat går genom att svenska företag ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Detta samtidigt som vi med politiska beslut vill göra det enklare och billigare att anställa och mer lönsamt att arbeta. Vår ambition är att fler – och olika – företag ska kunna starta, stanna och växa i Sverige.

En av de viktigaste grunderna för detta är att de offentliga finanserna är stabila så att företag känner en tilltro till landets utveckling. Detta har också gett effekt i den kris vi nu ser. Trots påtagliga ekonomiska problem i vår omvärld under senare år har Sveriges sysselsättning ökat med över 200 000 personer sedan 2006.

En annan viktig grund för att behålla och få fler i arbete är att ett land måste ha tydliga konkurrensfördelar för att dra till sig produktion och behålla den. Här har Sverige har flera viktiga fördelar: vårt näringsliv har stärkts av det under en längre tid varit utsatt för internationell konkurrens, vi har en välutbildad befolkning och vi gör stora investeringar i forskning och utveckling. Trots detta kommer det att finnas företag – som Esab – som väljer att lägga produktionen i ett annat land. Detta kan vi inte förhindra. Tvärtom är det en del av den globalisering som Sverige som land också har stora fördelar av.

För att jobben ska bli fler just i Sverige har Alliansen lagt en viktig grund där vi gjort insatser för en förbättrad skola, ett bra klimat för entreprenörskap och fortsatta förenklingar för arbetskraftsrörlighet över gränserna. Alliansregeringen har också genomfört ett batteri med åtgärder riktade för att fler ska komma i jobb. Det handlar bland annat om en halvering av arbetsgivaravgifterna för unga och rut- och rot-avdrag. Mot detta står Socialdemokraterna som i stället vill göra det dyrare att anställa unga, göra det mindre lönsamt att arbeta och försämra rut- och rotavdragen. Sammanlagt hotar Socialdemokraternas politik 25 000 ungdomsjobb.

I morgon tillträder jag som ordförande i arbetsmarknadsutskottet. I det arbetet såväl som i mitt arbete att utveckla moderaternas jobbpolitik vill jag se en ännu bättre matchning. Samtidigt vill jag fortsätta arbetet för att sänka trösklarna för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden och som har svårt att ta sig in.

Alliansens arbetslinje har flera delar; sunda offentliga finanser, en politik för stärkt konkurrenskraft och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är bara genom att vi fortsätter den vägen som jobben kan bli ännu fler i Sverige, i hela länet och i Laxå.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons