Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granska de löften som politiker ger och se också efter om de infrias

Annons
USÖ-personal övar på regionens nya traumacenter.  Om svensk sjukvård ska fortsätta att hålla världsklass måste mer samverkan ske mellan olika vårdgivare, skriver Marie-Louise Forsberg-Fransson. Arkivfoto: Lennart Lundkvist

Hur vill du att landet, länet och kommunen ska styras? Vilka värderingar ska gälla? Hur ska politiken på olika områden bedrivas när det gäller öppenhet, försvar, skola, hälso- och sjukvård? Det är frågor som alltid varit aktuella men som nu känns ännu mer så med tanke på hur vi ser oklara parlamentariska lägen och att demokratiska värden utmanas av olika grupperingar.

Det är hög tid att var och en tänker på både stora och små frågor kring det samhälle vi vill ha. Många människor i Sverige är skeptiska till politiker, men det gäller i dag att se demokratins värde och att vi lever i ett land där varje vuxen medborgare har en röst, samt kan delta och bidra till utvecklingen av samhället.

I Örebro län har Socialdemokraterna fått väljarnas förtroende att styra hälso- och sjukvården i nästan ett sekel. Vi har i ett relativt litet län byggt upp en hälso – och sjukvård som inrymmer basal hälso- och sjukvård, högspecialiserad vård och numera också rikssjukvård. Undersökningar visar att länsborna ger vården högt betyg och att de har ett gott förtroende för sjukvården, vilket är glädjande. Vi kan vara stolta över mycket i sjukvården, men det finns fortfarande brister och utmaningar och mycket mer som kan och ska göras.

Det går inte att blunda för att svensk sjukvård möter stora utmaningar i dag och ett län kan inte ensamt lösa vissa frågor. Förutom bristen på läkare och sjuksköterskor, som råder över hela Sverige; och som också drabbar oss, gäller det även möjligheterna att ge en allt mer avancerad vård och kunna ge patienter nya och bättre läkemedel. Detta medför ökande kostnader. Ska svensk hälso- och sjukvård fortsätta vara i världsklass innebär det att mer samverkan mellan vårdgivare måste ske.

Ett sätt att ta ställning till vilka politiker man kan lita på, är att granska de löften som ges, och hur de infrias. Inför den förra mandatperioden gav vi socialdemokrater i länet 21 konkreta löften. Vid mandatperiodens slut hade vi genomfört 20. Den här mandatperiodens löften arbetar vi nu på och redan har vi lyckats genomföra några.

+++ Bättre cancervård – Inom vårdens områden har vi bland annat lovat att verka för att cancersjukvården utvecklas och ses som akutsjukvård, vilket innebär snabbare behandling utifrån diagnos. För att ta ansvar och för att kunna ge den bästa vården arbetar vi med de viktiga cancerfrågorna på tre nivåer; inom länet, tillsammans med sex landsting/regioner i sjukvårdsregionen och nationellt. Vi har infört ett sätt att involvera patientföreningarna och deras företrädare initialt vilket leder till bättre helhetssyn. Till exempel har vi patientföreträdare från vårt län med i prostatacancerarbetet inom sjukvårdsregionen.

Ett exempel på samverkan kring avancerad cancervård är Skandionkliniken i Uppsala. Det är Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protoner och som tar emot de första patienterna nu i augusti. De flesta barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer att erbjudas behandling på Skandionkliniken. Det är Region Örebro län som tillsammans med de övriga sex universitetssjukhuslandstingen driver kliniken. Kliniken är ett resultat av ett unikt, nationellt samarbete mellan politiker, cancerläkare och sjukhusfysiker. Som ordförande i förbundet är jag mycket glad och stolt över att vi snart kan erbjuda den här behandlingen i svensk sjukvård.

+++ Våra tre sjukhus ska ge ännu bättre vård i offentlig regi – vi socialdemokrater säljer inte ut sjukvården till privata intressen. Vi vill fortsätta utveckla sjukhusvården för att medborgarna ska få sjukvård av högsta kvalitet på hemmaplan. Det görs nu stora investeringar i byggnader och personal för att säkra en jämlik vård av högsta kvalitet.

+++ Avgiftsfri vård för alla över 85 år – infördes från och med 1 januari i år. Sedan tidigare har vi infört avgiftsfri sjukvård för barn och unga upp till 25 år. Såväl äldre som unga är grupper där inkomsten ofta är liten och det är viktigt att ingen ska behöva avstå från att söka vård av ekonomiska skäl.

Så till frågan: kan man lita på en politiker? Det är viktigt att du som länsinvånare och medborgare tar del av vad som lovas från de olika partierna och att du tar ställning till vilken utveckling du vill se och vad du tror på. Det är viktigt att vi också har förståelse för att vi lever i en sammansatt värld där många hänsyn måste tas. Mer samverkan kommer att behövas framöver för att klara av det ökade vårdtrycket, fortsätta utveckla kvaliteten inom vården, samtidigt som vi har ordning och reda i ekonomin.

Vi socialdemokrater gör vårt bästa för att hålla vad vi lovar – det är du som länsinvånare som avgör vem du vill ge ditt förtroende.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande (S), Region Örebro län

Marie-Louise Forsberg-Fransson Region Örebro län (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons