Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gymnasieskolan. Lärare skriver om WUC och dess eventuella nedläggning Försök att se till helheten

Annons

Jag är rädd inte för egen del utan för hur lättvindigt de styrande i Örebro med Socialdemokraterna i spetsen inte ser till elevernas bästa.

Låt mig ge en förklaring till denna oro.

Jag har arbetat som lärare på Tullängsskolan sedan 1974. Trångboddheten på TU gjorde att utbildningen flyttades till I3-området. Flytten var lyckad utom på en punkt och det var att eleverna var tvungna att så fort de skulle ha teoriämnen fick de förflytta sig från I3 till Tullängsskolan. Resultatet av denna uppläggning visade sig snart bli förödande för eleverna.

En del av eleverna på denna typ av utbildningar är inte särskilt studiemotiverade vad gäller teoriämnen och att då ta sig från I3 till Tullängsskolan var inte särskilt lockande. Att passera bussterminalen och att åka hem lockade mycket mer än att gå till teorilektionerna. Studieresultatet blev därefter.

Kontakterna mellan personalen på de båda skolorna var också tungjobbad på grund av avståndet. Något måste göras. Är det bättre att cirka hundratalet elever förflyttar sig varje dag till och från Tullängsskolan än att vi förflyttar teorilärarna till I3? Naturligtvis inte. Studieresultatet blev snart betydligt bättre och detta berodde i första hand på att kontakten mellan oss lärare blev så mycket bättre än vad den varit tidigare.

Nu träffade vi på varandra i korridorerna eller vid frukost och middagsrasterna. Detta gjorde att vi genast kunde ta tag i aktuella frågor. Hade någon elev tokat till det för sig kunde det omedelbart följas upp.

Vidare kunde vi sammarbeta över ämnesgränserna på ett rationellt sätt. Vi fick förståelse för varandras ämnen och kunde se och vidarutveckla utbildningen på ett för eleverna bra sätt. Eleverna kunde därmed förstå att teori och yrkesutbildning hängde samman med varandra och kunde därför lättare tillgodogöra sig utbildningen.

Skillnaden var uppenbar. När utbildningen sedan flyttades över till WUC för sex år sedan kunde utbildningen fortsätta på detta positiva sätt till gagn för alla.

Här vid WUC har man lagt ner stora resurser på att bygga upp lokaler för Fordon Transport och Anläggningsmaskin, kallat terminalen.

Så kommer meddelandet att WUC ska läggas ned. Eleverna ska spridas till andra skolor, här ska det sparas pengar.

Ser ni någon som helst fördel för eleverna om WUC läggs ned? Den frågan ställdes till socialdemokraten Esbjörnsson vid ett möte på WUC den 20 december. Nej vi kan inte se någon fördel ur utbildningssynpunkt, svarade Esbjörnsson.

Slutsats. De styrande har således inte tänkt på om denna nedläggning är till gagn för utbildningen.

Vad har de styrande då haft för mål med sitt ställningstagande om WUC? Jo, här kan vi spara pengar. Tanken är tydligen att eleverna åter ska förflytta sig från yrkesterminalen vid WUC till Tullängsskolan när teoriutbildningarna ska genomföras.

Vad betyder detta? En lyckad och väl genomarbetad utbildningsmetodik kommer därmed att skrotas. De elever som verkligen behöver stöd, trygghet kommer därför att bli övergivna av de styrande i Örebro kommun.

Yrkesämnena och det nära samarbete mellan teoriämnena spolieras.

Risken är stor att slutbetygen åter kommer att sjunka när de lämnar sin gymnasieutbildning. Vad kostar detta i framtiden för individerna och slutligen för samhället?

Jag är rädd för hur de styrande i Örebro med Socialdemokraterna i spetsen kan vara så kortsiktiga med så grundläggande frågor som att inte ge våra ungdomar en så bra utbildningsmiljö som möjligt.

Försök att se helheten och ta inte första och snabbaste tanken för att lösa de problem som ändå finns.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons