Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hälsan påverkas inte negativt av slamgödsling på jordbruksmark

Annons

Avloppsslam som inte uppfyller hårda krav eller kontroll ska inte användas på jordbruksmark. Det är skillnad på slam och slam. Miljöpartiets påstående om att majoriteten i Örebro tillåter spridning av giftslam på åkrarna är ett ogrundat påstående.

Skebäcksverket är Revaq-certifierat och slammet därifrån har genomgått omfattande kontroller. Gränserna för vad slammet får innehålla är långt strängare än vad både svensk lagstiftning och EU:s regler kräver.

Slam har använts på åkermark i Sverige och i andra europeiska länder i många år. Omfattande utredningar i Europa visar att slamgödsling på jordbruksmark inte påverkar hälsan eller miljön negativt om man följer europeisk lagstiftning. Det finns i dag inga vetenskapliga belägg för att återföring av slam från certifierade reningsverk innebär risker för miljö och hälsa.

Avloppsslam innehåller bland annat det värdefulla växtnäringsämnet fosfor. Tillförsel av fosfor till åkermarken är en förutsättning för livsmedelsproduktion. Utan fosfor ingen mat. Fosfor i mineralgödsel utvinns genom brytning ur jordskorpan. Den brytvärda fosforn i världen är en ändlig resurs och dessutom en miljöbelastande verksamhet som kräver mycket energi och ger stora mängder avfall.

Därför har riksdagen satt upp ett miljömål om att vi ska återföra minst 60 procent av fosfor i avlopp till produktiv mark, där minst hälften bör gå till åkermark. Även i Örebros miljömål finns målet om att 75 procent av all fosfor i vårt avloppsvatten ska återanvändas som näringsämne.

Miljöpartiet skriver att det finns väl utprovade metoder att förbränna slammet. Ja, det är riktigt att det finns teknik för att förbränna slammet, däremot saknas fungerande metoder för att ta till vara på fosforn i askan. Slamförbränning är därför i dag inte en framkomlig väg när det gäller att återföra fosfor till åkermarken.

Den styrande majoriteten, S, KD och C, tar ansvar för att nå såväl riksdagens som Örebros miljömål om fosforåterföring till åkermark. Vi tar ansvar för att aktivt arbeta med att minska de farliga kemikalierna i samhället. Vi tar ansvar lokalt men också globalt för en av framtidens stora utmaningar – att skapa förutsättningar för att producera mat till en växande befolkning på ett hållbart sätt genom att sluta kretsloppet och ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Ulrika SandbergOrdförande Tekniska nämnden (S)

Charlotte Edberger JangdinVice ordförande Tekniska nämnden (C)

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons