Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hundratals miljoner euro till brottslingar

Annons
EU-kommissionen. Fick stöd från EU-parlamentet för sitt förslag om en europeisk åklagarmyndighet.Arkivfoto:Henrik Montgomery/TT

Varje år är flera hundra miljoner euro i EU:s budget föremål för bedrägerier, korruption och andra brott. Dessa brott undergräver rättsstatsprincipen, urholkar medborgarnas förtroende för EU och drabbar i slutänden den ekonomiska och sociala utvecklingen.

EU:s budget ska gå till åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, förstärkning av den digitala infrastrukturen eller forskningsstöd. Det mesta av pengarna hamnar rätt. Men när EU-medel hamnar hos brottslingar är det medborgarna och företagen som är de stora förlorarna. Det är därför vi måste göra gemensam front mot förskingringen av skattebetalarnas pengar.

För närvarande kan EU inte lagföra brott mot sin egen budget. Brottsutredningar och åtal sker helt och hållet på nationell nivå, och de nationella insatserna för att bekämpa ekonomisk brottslighet riktad mot EU:s budget varierar avsevärt från land till land.

Försvårande faktorer är skillnaderna i nationella regler, gränsöverskridande ärenden och insamlingen av bevis i utlandet. Det finns också många praktiska hinder, till exempel att brottsbekämpande myndigheter ofta saknar kompetens eller resurser för gränsöverskridande utredningar.

Eftersom detta är ett europeiskt problem behövs en europeisk lösning, nämligen en europeisk åklagarmyndighet som kan utreda förskingring och bedrägerier och väcka åtal i hela EU. Myndigheten kommer att samarbeta med nationella brottsbekämpande myndigheter och väcka talan vid behöriga domstolar och den kommer givetvis att respektera EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och de nationella rättsliga systemen.

De nationella brottsbekämpande myndigheterna kommer inte att ersättas utan i stället få stöd i sina bedrägeriutredningar.

Fördelarna är många:

4 Enhetliga undersökningar och åtal i hela EU.

4 Sammanslagning av expertis och resurser.

4 Snabbt utbyte av information och bevis mellan myndigheterna utan utdragna och krångliga förfaranden.

I går ställde sig Europaparlamentet med en överväldigande majoritet bakom kommissionens initiativ till en europeisk åklagarmyndighet. Förhandlingar med medlemsländerna pågår.

För att effektivt bekämpa brott mot EU:s budget måste myndigheten få klara kontrollbefogenheter och vara helt oberoende. Den måste kunna genomföra undersökningar utan politisk inblandning och vara välstrukturerad. Dessutom måste den leva upp till EU:s högt ställda krav på rättssäkerhet.

Vi är övertygade om att medlemsländerna vill dra åt samma håll och hoppas därför att de påskyndar förhandlingarna. Vi vill att EU:s pengar går till de ändamål de var avsedda för och vi vill ha en europeisk åklagarmyndighet för att skydda skattebetalarnas pengar mot bedrägerier. Som Nelson Mandela uttryckte det ”Det verkar alltid omöjligt, tills det har gjorts”. Så låt oss bara göra det.

Kristalina Georgieva

Vice ordförande för kommissionen

med ansvar för budget och personal

Věra Jourová

Kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet

Monica Macovei

(EPP): Ansvarig ledamot i Europaparlamentet i frågan om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons