Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Israel visar vägen i språkutbildning

Annons

Israel är en liberal demokrati som ligger i en region dominerad av totalitära regimer och extremism. Ända sedan grundandet av staten har Israel varit tvunget att konstant försvara sig mot både externa och internat hot. Ett resultat av detta är att världen tyvärr oftast förknippar Israel med terrorism och krig.

Men – nödvändigheten att försvara sig är bara en liten del av vad Israel handlar om. Israel är ett land som har utvecklat en öde öken till ett blomstrande High-Tech samhälle under de tre senaste generationerna. Israel är den enda demokratin i Mellan Östern där kvinnor, etniska och religiösa minoriteter har alla demokratiska rättigheter, är välutbildade och mer framgångsrika än i många Västländer.

Ett perfekt exempel på Israels demokrati och värderingar är expertisen inom undervisning i arabiska, både som första och andra språk. Arabiska är ett av de två officiella språken i Israel (det andra är hebreiska) och den arabiska minoriteten kan välja att studera enligt en arabisk läroplan. Många israeliska universitet är världsledande när det kommer till arabiska studier och många judiska israeler lär sig arabiska under sin obligatoriska utbildning.Bevis på denna expertis är det faktum att Israels ambassad i Stockholm nyligen fick en förfrågan från en avdelning för modersmål i en svensk kommun. Man hade upptäckt de israeliska läromedel som undervisade i arabiska som första språk online. Den svenska kommunen drog slutsatsen att hela undervisningsserien var neutral och passade in i det svenska utbildningskriteriet och kommunens förvaltning undersökte möjligheten att få rättigheter att använda de israeliska textböckerna i Sverige.

Det är glädjande att kunna bekräfta att detta givetvis går utmärkt, och att den svenska kommunen för närvarande håller på att förses med dessa läromedel, som i ett första skede skall användas i 14 svenska skolor av cirka 280 elever.

Ytterligare ett väsentligt exempel på pluralismen i det israeliska samhället är det faktum att Israel är ledande när det gäller andraspråksinlärning. Israel är ett land som är uppbyggt av invandrare, ungefär hälften av den judiska befolkningen härstammar från Europa och den andra halvan från arabiska och muslimska länder. Massflykten från olika delar av världen (som till exempel efter förintelsen, sönderfallet av Sovjetunionen, eller på grund av förföljelse i Främre Orienten), har gjort att Israel blivit tvunget att lära sig hur man integrerar invandrare snabbt.

En viktig aspekt av integration är inlärning av det lokala språket. För att klara denna utmaning har Israel utvecklat Ulpan-modellen, ett språkinlärningssystem som används i hela världen, särskilt bland minoriteter inklusive den samiska ursprungsbefolkningen i Skandinavien.

Bevis på denna expertis är ytterligare en förfrågan som Israels ambassad i Stockholm har fått nyligen från en svensk gymnasieskola där hälften av eleverna lär sig svenska som ett andra språk. Denna skola är villig att skicka flertalet lärare till Israel för att, enligt önskemål, möta israeliska gymnasielärare, lära sig av dem samt få ett bredare perspektiv och utbyte av erfaren-heter beträffande andraspråksinlärning och – undervisning .

Medan som Israels grannar under decennier har lärt ut hat och uppviglat sina unga till våld – en avgörande bakgrund till de många terroristattentaten – har Israel utvecklat ett utbildnings-system så pluralistiskt, mångkulturellt och effektivt att även lärare i Sverige, liksom i resten av världen, ser det som ett föredöme.

Skolor från hela världen skickar sina lärare till Israel för att lära sig om Ulpan-modellen. Studenter från hela världen upptäcker de bangrytande undervisningsmetoder som Israel använder sig av för att lära ut arabiska. När man lär sig att också se bortom de konflikter som påtvingats den israeliska staten, kommer man upptäcka ett samhälle som i mycket liknar det svenska. Vi värdesätter utbildning, integration, minoriteters rättigheter och andra demokratiska värderingar.

Jag uppmanar er att försöka se och förstå konfliktens komplexa realiteter – och bortom dessa upptäcka det sanna Israel.

Ett land som både har kunskap och vilja att utbyta idéer och ytterligare fördjupa samarbetet med Sverige på så många områden, inte bara vad gäller undervisning. Isaac BachmanIsraels ambassadör i Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons