Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kompromisser är demokratins själ och hjärta

Annons

Fyra akademiker med statsvetenskaplig inriktning skrev om Wadköpings Utbildningscenter. Man menade att alla kort inte ligger på bordet och att det försigår uppgörelser och förhandlingar i det fördolda.

Det finns inga sådana dolda agendor. Att se konspirationer är naturligtvis inte svårt. Det betyder inte att de existerar. Har man följt debatten och processen kring gymnasielokaler över åren så framgår det med alla önskvärd tydlighet var olika partier står, har stått och varför. Det framgår också tydlig vilka kompromisser som skett i den sittande majoriteten bestående av S, KD och C. Där finns ingen otydligheter.

De statsvetenskapliga akademikerna framställer kompromisser och jämkning emellan partier i en majoritet som tvivelaktigt och misstänkt. Tvärtom menar vi att kompromisser är demokratins själ och hjärta. Att känna och ta ansvar för svåra och komplicerade problem kräver jämkning. Frågan om gymnasielokaler är en sådan svår fråga. Det ekonomiska läget för gymnasieskolan i Örebro är mycket allvarligt.

Under 2012 måste 45 miljoner kronor sparas. Ska lärare och rektorer kunna koncentrera sig på att utveckla pedagogik och utbildningens kvalitet så krävs en ekonomi i balans. Det behövs arbetsro i gymnasiet. I stället för att prata om utbildning har vi ägnat dyrbar tid åt att diskutera ekonomi och lokaler.

Vi väljer att i möjligaste mån spara på lokaler i stället för på personal. De lokaler vi vill gå ur motsvarar ungefär 40 lärartjänster. Det är en viktig prioritering. Det är inte rimligt att kommunen betalar för tiotusentals kvadratmeter lokaler som inte behövs i verksamheten under många år.

Vi har valt att minska lokalerna på WUC och Virginska. Valet har vi gjort av flera skäl. För det första visar sökmönstren att centrala skolor som Karolinska skolan och Rudbecksskolan är mycket populära och i den konkurrensen står sig inte WUC så bra. Virginska står sig något bättre.

Gymnasieskolorna i Örebro är sinsemellan väldigt olika. Lokalerna är anpassade till de olika programmen och en del program är lätta att flytta och andra svårare. WUC och Virginska har program som är möjliga att flytta utan att det blir alltför stora förändringar totalt i gymnasieverksamheten.

Under början av februari jobbade kommunjuristen med att reda ut var de olika besluten när det gäller gymnasielokaler och program bör tas för att följa reglemente och kommunallag. Rekommendationen blev att Programnämnden fattar beslut om lokaler och Gymnasienämnden fattar beslut om var de olika programmen ska flyttas. Det är också den rekommendationen som vi följer.

Thomas EsbjörnssonOrdförande Gymnasienämnden (S)

Dennis Begic

Ordförande Programnämnd Barn och utbildning (S)Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons