Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kortsiktiga vinster får inte styra samhällets utveckling

Annons
JAS Gripen. Sverige har nyligen kommit överens med Brasilien om en försäljning avJasplan.

Den senaste månaden har nyheterna rapporterat om två händelser, vilka var för sig allt för tydligt påvisar en av de stora ideologiska klyftorna som präglar vårt samhälle.

Den första nyheten handlar om det faktum att det blir allt svårare för ägare av mindre vindkraftsanläggningar att få ekonomin att gå ihop. Hela marknaden för hållbar energiproduktion arbetar i motvind: ju mer energi som produceras, desto lägre elpriser och desto sämre lönsamhet för elproducenterna. Så fungerar en avreglerad marknad.

För oss konsumenter är självklart detta positivt ur ett privatekonomiskt perspektiv: elen blir billigare. Problemet är att den nödvändiga omställningen till långsiktigt hållbara energi källor försvåras. Successivt har det skapats ett periodiskt energiöverskott genom att de ohållbara energikällorna i form av kärnkraft har behållits, i stället för att fasas ut.

Överskottet säljs nu på den europeiska marknaden och ger energiindustrin klirr i kassan – vilket ju är målet i ett marknadsekonomiskt system, men vilket också leder till att ett ohållbart energisystem konserveras. Detta förhållande försvaras av representanter för regeringen, som glatt omfamnar den oreglerade marknadsekonomin.

De ignorerar det faktum att det krockar med de nödvändiga långsiktiga miljömålen. För att uppnå dem krävs en radikal omläggning av energipolitiken, att avskaffa kärnkraften och andra icke förnybara energikällor.

Den andra nyheten

gäller försäljningen av stridsflygplanet Jas till Brasilien. Återigen gnuggar indus-trin händerna: ännu mer klirr i kassan. Detta sker genom att sälja vapen till ett land där 20 procent av befolkningen lever under fattigdomsstrecket och där landet i stället borde satsa sina resurser på att just hjälpa sina fattiga med utbildning, bostäder, sjukvård, infrastruktur och allt det som hör ett välfärdssamhälle till.

Företrädare för den svenska regeringen försvarar den svenska politiken avseende vapenhandel och motiverar den med just snävt ekonomiska intressen och arbetstillfällen i vårt eget land. Att dessa intressen i det här fallet gäller export av vapen, vilka knappast bygger ett gott samhälle i Brasilien, ignorerar man sorgfälligt.

Handelsutbyte i sig kan naturligtvis vara gott, när det gynnar bägge parterna och när produkterna är sådana som bygger för framtiden, exempelvis miljöteknologi eller energiteknik, där Sverige har god kompetens.

Den ideologiska och moraliska klyftan handlar med andra ord om ifall vi vill fortsätta på den inslagna vägen, där kortsiktig vinstmaximering, gränslös tillväxt och snävt företagsekonomiska intressen är allenarådande ledstjärnor. Den vägen, den nyliberala, innebär att endast nuet räknas och att det är endast mina intressen som räknas – oavsett vad det innebär för kommande generationer, andra människor och andra levande varelser på jorden.

Det alternativa scenariot handlar om att anpassa oss efter de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna och att bygga ett hållbart samhälle för alla människor på jorden. Då krävs att vi tar kortsiktigt obekväma politiska beslut i dag. Politiska beslut baserade på medvetna moraliska överväganden. Det kan vi inte överlåta åt marknaden!

Miljöpartiet i Askersund

TORD HELGESSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons