Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krångliga regler försvårar

Annons
Stor skillnad. Är det kvalitet att riksfärdtjänstresor inte planeras av en professionell resebyrå? undrar Christer Johansson i DHR.Arkivbild: Janerik Henriksson/SCANPIX

Färdtjänst är enligt lag en persontransportservice som varje kommun måste kunna erbjuda de av sina medborgare som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den ordinarie kollektivtrafiken inom kommunen.

Riksfärdtjänst är enligt lag en skyldighet för varje kommun att ekonomiskt ersätta de medborgare som på grund av sin funktionsnedsättning får merkostnader när man reser utanför kommungränsen. Tillstånd att få denna ersättning utfärdas i normalfallet av kommunen efter utredning av den enskildes behov.

I Örebro län har samtliga kommuner överlåtit denna myndighetsutövning till det landstingsägda trafikbolaget Länstrafiken AB. Det är tjänstemän i detta trafikaktiebolag som avgör om den enskilde kommuninvånaren har rätt till en så kallad riksfärdtjänstresa eller ej. I samband med tillståndsgivningen bestäms även med vilken typ av transportmedel som resan får göras. Utgångspunkten är alltid att resan om möjligt ska ske med ordinarie kollektivtrafik. Ambitionen hos handläggarna på Länstrafiken AB är att till varje pris minimera antalet tillstånd för resor i taxi eller specialfordon.

I huvuddelen av landets kommuner sker bedömningen av den enskildes behov av kommunala tjänstemän som även bestämmer med vilket transportmedel som resan kan göras. Här finns möjlighet att även ta hänsyn till den resandes speciella behov. Exempelvis att den resande vill ta med sig sin hund. Resultatet av en sådan kommunal utredning bildar sedan underlag för en resebeställning hos företaget Riksfärdtjänsten i Sverige AB, en resebyrå som specialiserat sig på resor för människor med funktionsnedsättningar. Denna resebyrå planerar sedan resan genom att beställa tåg- eller flygbiljetter eller boka taxi eller specialtransporter. Biljetter och tider för specialtransporter skickas sedan hem till den resande tillsammans med en faktura på den egenavgift som den resande ska betala. Samtidigt skickas en faktura på merkostnaden till den beställande kommunen.

I Örebro län har kommunerna frånsvurit sig allt ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst genom att överlåta detta till Landstinget och Länstrafiken AB. Detta trots att kommunen står för alla kostnaderna.

I vårt län skickar Länstrafiken AB ut sitt beslut till den enskilde. Om beslutet innebär att resan måste ske med ordinarie kollektivtrafik, exempelvis tåg, förväntas man själv beställa biljetter.

Det är definitivt inte lätt att, i avsaknad av en specialiserad resebyråtjänst, själv beställa tågbiljetter om man som rullstolsburen exempelvis vill vara säker på att det är möjligt att ta sig upp på ett speciellt tåg.

Den enskilde måste dessutom själv lägga ut pengar och själv betala hela resan även biljettkostnad för exempelvis en beviljad ledsagare. Merkostnaderna ersätts inte förrän efter avslutad resa genom att man själv skickar en reseräkning inklusive verifikationer till Länstrafiken AB. Detta krångel gör att många avstår från att utnyttja sin lagstadgade rätt att få merkostnaderna ersatta.

Om man däremot är beviljad resa med taxi eller specialfordon så sker beställningen automatiskt till Transam, det vill säga Länstrafikens eget transportbolag.

Det faktum att länets kommuner har överlåtit ansvaret till Landstinget och Länstrafiken AB både när det gäller myndighetsutövning, planering och genomförande av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor innebär inte att man som nu kan slå sig till ro. Både färdtjänst och riksfärdtjänst är ett kommunalt ansvar som finansieras av kommunala pengar.

På samma sätt som när det gäller kommunala upphandlingar av äldreomsorg hos exempelvis Carema Care så måste den upphandlande parten kommunen ställa kvalitetskrav på Länstrafikens utförande av uppdraget att sköta färdtjänst och riksfärdtjänst.

Är det kvalitet att riksfärdtjänstresor inte planeras av en professionell resebyrå?

Är det kvalitet att den resande måste lägga ut pengar för merkostnader vid en riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationsmedel?

Är det kvalitet att husdjur är totalförbjudna vid en riksfärdtjänstresa men tillåtna vid en färdtjänstresa inom länet?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons