Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt Skolinspektionen godkänna etablering av förskolor

Annons

Den statliga Ägarprövningsutredningen föreslår i sitt betänkande att kommunerna ska godkänna fria förskolor utifrån bland annat styrelsens erfarenhet och ekonomisk hållbarhet.

FSO, Fria förskolor, är allvarligt oroat över att utredningens förslag kommer att tvinga framför allt föräldrakooperativen till svårigheter. Bland annat i Örebro med omnejd finns ett stort antal fria förskolor som kan komma att drabbas, och i värsta fall läggas ned, om utredningens förslag blir verklighet.

Utredningens förslag att:

1: Kommunens tjänstemän ska godkänna huvudmannen utifrån exempelvis erfarenhet kan medföra att kommunala tjänstemän underkänner en styrelse som är vald av medlemmarna i ett föräldrakooperativ. I grunden innebär detta en allvarlig inskränkning i den demokratiska föreningsfriheten så som vi känner den i Sverige. Kooperativen kommer också att belastas hårdare ekonomiskt än exempelvis aktiebolag.

2: kommunen ges rätt att avslå ett godkännande om en huvudman (egentligen styrelsen på ett föräldrakooperativ) saknar erfarenhet av liknande verksamhet. Om kommunen har denna möjlighet till att underkänna ett kooperativ måste föräldrakooperativen medges ett undantag så att de kan säkerställa att de i styrelsen har personer med erfarenhet av förskoleverksamhet.

I sin tur innebär detta att det blir svårt för lokala föräldrainitiativ att starta en förskola på en ort om kommunen väljer att lägga ner den kommunala förskolan, något som sker i allt större omfattning i vårt avlånga land.

3: det ska finnas krav på ekonomisk hållbarhet hotar också lokala föräldrainitiativ. Om kommunen har dömt ut en förskola som oekonomisk blir det svårt, för att inte säga omöjligt, för föräldrarna att bevisa motsatsen. Särskilt svårt blir det om kommunen dessutom kopplar på punkten 2 ovan.

Det är bra att det ställs höga krav på fria förskolor, både på deras verksamhet och deras huvudmän. Det är däremot besvärande att det inte någonstans finns krav på formell kunskap hos kommunerna som är tillsynsmyndighet.

FSO:s medlemmar välkomnar tillsyn men kan inte alltid förutsätta att den sker på ett kompetent, opartiskt och rättssäkert sätt, något som tyvärr FSO av erfarenhet kan intyga. Barn på fria förskolor är värda bättre, oavsett om de bor i Örebro eller någon annanstans i landet.

De idéburna förskolorna förtjänar klara spelregler och en opartisk granskning av sin verksamhet. FSO:s medlemmar har rätt att kräva att fokus vid en tillsyn ligger på hur verksamheten arbetar utifrån läroplanens intentioner, inte på om man uppfyller kommunens egna mål.

Eftersom riksdagen har stiftat en nationell skollag med nationella mål som ska gälla för alla barn för att garantera en likvärdig förskola, anser FSO att det är rimligt att den statliga Skolinspektionen därmed tar över ansvaret för godkännande av fria förskolor och tillsyn av alla förskolor i Sverige.

Frågan är om regeringen anser att kooperativen är framtidens delaktiga, sociala företag i civilsamhället? Eller har de spelat ut sin roll?

Mimmi von Troil

Vd FSO Fria förskolor

Fakta: FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för idéburna fria förskolor i Sverige. FSO:s medlemmar består huvudsakligen av ekonomiska föreningar där föräldrar eller personal är medlemmar.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons