Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Låt Skolinspektionen ta över skolor som presterar dåligt

Nu ringer klockorna för sommarlov. Det gör de i ett läge där en skola som håller måttet och rustar eleverna är en förutsättning för ungas inträde på arbetsmarknaden.

Annons

Tyvärr halkar Örebro läns skolelever efter redan i grundskolan. Ansvariga politiker i länets kommuner måste nu agera. För ett par veckor sedan presenterade vi en rapport med förslag som syftar till att lyfta skolan i Örebro län ur krisen.

I Örebro kommun satsar Moderaterna 30 miljoner mer än S på skolan. Detta för att möjliggöra mindre skolklasser så att varje elev får mer tid med läraren. Kommunens mål måste vara att varje elev ska klara minst godkänt och för att detta mål ska kunna infrias krävs såklart mer resurser. Tryggheten i skolan är viktig – därför bör särskild fokus läggas på nolltolerans mot mobbning i kommunens skolor.

På nationell nivå föreslår Moderaterna att Skolinspektionen ges ett nytt uppdrag att genomföra sina granskningar av skolor utifrån elevernas resultat. Granskningarna ska bli tydligare och följa en betygsskala. Skolor med problem ska erbjudas ett ”kunskapskontrakt” där Skolverket tillsammans med skola och kommun skräddarsyr åtgärdsprogram för att förhindra skolor som dras med dåliga resultat år efter år. Speciellt utvalda lärarcoacher, kopplade till kunskapskontrakten, bör få tjänstledigt från sina ordinarie lärartjänster för att professionellt och målinriktat jobba med personalen. När det gäller särskilt svagpresterande skolor i länet föreslår vi att Skolinspektionen ska ges möjlighet att ta över driften.

Att grundskolan i länet får sig ett lyft är viktigt inte minst med tanke på ungdomsarbetslösheten. En fullgjord gymnasieutbildning är central för varje ung person att ha med sig till den första anställningsintervjun. Hur ska vi i länet kunna erbjuda ungdomarna en bra start i arbetslivet när allt för många går ut grundskolan utan de kunskaper som krävs för gymnasiet? För oss är det självklart att allt hänger ihop. Tyvärr har vi en regering som bortprioriterar skolan – viktiga allianssatsningar som extra matematik, tioårig grundskola, högre lön för förstelärare och fördubblat antal förstelärare i utanförskapsområden – blir i och med vänsterregeringens vårbudget nu inte av.

Vi hoppas att kommunerna i länet tar till sig av kritiken och avsätter de resurser som krävs för att lyfta grundskolan i länet. Framtiden för våra ungdomar måste vara den mest prioriterade frågan. Örebro län kan bättre.

Riksdagsledamot (M)

Örebro län

Maria Haglund

Kommunalråd (M)

Örebro kommun

Elisabeth Svantesson (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons