Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Löfven lägger pricksäkra förslag mot arbetslinjen

Nedmonteringen av arbetslinjen i Stefan Löfvens Sverige har nu börjat. Pricksäkert och effektivt väljer vänsterregeringen att presentera politiska förslag som slår hårt mot jobben och leder till färre arbetstillfällen.

Annons

Med kirurgisk precision för man en politik som drabbar både unga och äldre som är eller vill komma i arbete.

I stället för att prioritera jobbframväxt väljer nu vänsterregeringen ökade bidrag.

Jobbskatteavdraget trappas ned, trots att man gått till val på att inte införa skattehöjningar för vanliga löntagare.

Man höjer också taket för sjukersättning och tar bort den bortre gränsen i socialförsäkringen vilket riskerar leda till att fler är sjukskrivna längre och därmed kostnader i miljardklassen.

Ett av de första beskeden som den nytillträdda regeringen lämnade var att man kommer att göra det dubbelt så dyrt för företagare att anställa unga.

Man gav också beskedet att återinföra löneskatten för personer över 65. Med dessa två förslag kommer det alltså att bli dyrare för arbetsgivare i Sverige att anställa både äldre och yngre. Något som leder till färre jobb.

Nya Moderaterna har alltid satt jobben främst. När fler jobbar växer ekonomin. Jobben är nyckeln till mer resurser till vår gemensamma välfärd och möjliggör satsningar på skolan, vården och äldreomsorgen.

I dag lever vi allt längre men arbetsliv och pensionsåldern har inte anpassats till medellivslängden. När folkpensionen inrättades 1913 var pensionsåldern 67 år och medellivslängden för män strax över 55 år.

I dag är den över 80 år. Om vi ska behålla dagens höga välfärdsambitioner kommer vi på sikt att behöva jobba längre. För att klara pensioner och social trygghet behövs därför insatser både för ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar.

I dag är det dubbelt så många över 65 år som jobbar jämfört med 2006.

Det är inte en slump utan ett resultat av att Alliansen genomfört reformer som både gjort det mer lönsamt för äldre att arbeta men dessutom sänkt kostnader för arbetsgivare som anställer äldre.

För att framöver klara finansieringen av vår gemensamma välfärd behöver Sverige fortsätta den inslagna vägen. Det måste finnas drivkrafter att arbeta längre men också drivkrafter för arbetsgivare att anställa unga och äldre. Alliansen sänkte kostnaderna att anställa unga och äldre. Detta ledde till starka resultat.

Vänsterregeringen går nu i motsatt riktning.

Socialdemokraterna hävdar att de är ett parti för företagande.

Stefan Löfvens första skuggbudget kallades ”en ny affärsplan för Sverige”. Trots fina tal om att sätta jobbskapandet i centrum visar det sig nu att kärnan i den ekonomiska politiken – precis som för tidigare röda regeringar – är höjda skatter på just jobb och jobbskapande. Detta leder Sverige fel.

Nya Moderaterna har under åtta år bidragit till att jobbmotorn satts i gång i Sverige.

Nu riskerar den att avstanna. Vi behöver fler arbetade timmar landet, inte färre.

Vi behöver fler företagare som vill anställa, inte färre. Nedmonteringen av arbetslinjen hotar välfärden, och det kommer vi att rösta nej till.

Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Jessica Polfjärd (M)

Gruppledare i Skatteutskottet

Elisabeth Svantesson (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons