Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LRF tar avstånd från tjuvjakt på varg

Annons

LRF bedriver ingen hatkampanj mot varg som ”EU-vän” antyder. Vi respekterar de demokratiska beslut som fattas, men anser att staten måste stå för kostnaderna av sin förda rovdjurspolitik samt bevilja skyddsjakt vid behov.

Det är orimligt att enskilda företagare och privatpersoner på landsbygden får ta stora konsekvenser och kostnader av samhällets beslut att återinföra varg i Sverige. Djurägare som livnär sig på livsmedelsproduktion, förser oss med mat och samtidigt vårdar de svenska hagmarkerna drabbas hårt när vargen härjar. Köttproduktion från betesgående djur har i dag en lönsamhet som inte tillåter ännu mera kostnader. Följden blir sannolikt att bönderna slutar med djur om kostnaderna ökar.

Det som bekymrar LRF mest är bristande helhetssyn och målkonflikter mellan olika politiska beslut. Demokratiskt har vi även fastlagt de svenska miljömålen. I ett av dessa miljömål har vi gemensamt beslutat att vi ska hålla 500 000 hektar ängs- och betesmark i sådan hävd att den biologiska mångfalden skyddas. Det är bara betande mular som klarar detta.

De som anser att det är självklart att vi ska ha många vargar i Sverige och tror att frågan löser sig genom ersättning för skadade djur och rovdjurstängsel, bör skapa sig en mer realistsikt och nyanserad bild. Full ersättning innebär inte bara minst marknadsvärdet för döda och skadade djur.

Nej, ersättningen måste kunna hantera hela kostnaden för rovdjursstängsel och merarbete. Det vill säga inte bara material och montering, utan även underhåll av skadade staket och gräsröjning utmed stängseltrådarna. Och hur värderar man merarbetet med att leta reda på och fånga in skrämda tamdjur flera dagar i sträck på bygden? Eller att särhantera uppskrämda djur i hagar och stallar? Eller det psykiska lidandet och oron som även djurägaren utsätts för?

Frågan om vargens och de andra stora rovdjurens berättigande präglas av starka känslor och åsikter både för och emot. Vi lever i en demokrati, och rovdjursfrågan bör skötas på ett sätt så den blir hanterbar för alla människor som lever där rovdjuren finns. I praktiken är det ett tiotal län motsvarande en knapp tredjedel av Sveriges yta som hyser vargen, och inom dessa län begränsade områden. När folk känner sig maktlösa kan det resultera i illegal jakt. Tjuvjakt är oacceptabelt och något LRF tar avstånd ifrån. Våra politiker måste skapa förutsättningar och hitta långsiktiga, hållbara lösningar i vargfrågan!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons