Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M och KD måste tydligt markera i EU var gränsen går

Tänk dig att du bor i ett land där regeringen ägnar sig åt åsiktsregistrering, begränsar mediernas frihet, ingriper i domstolarnas oberoende, pratar om att införa dödsstraff och bedriver en nationell kampanj som sätter likhetstecken mellan migration och terrorism.Tanken svindlar, eller hur.

Annons
Så länge Victor Orbán har allierade som håller honom om ryggen kommer inskränkningarna av individers fri- och rättigheter att kunna fortsätta i Ungern.

Principerna om yttrandefrihet, likhet inför lagen och alla människors rätt till liv känns så självklara.

Men grundläggande rättigheter går att rucka på. Det sker i dag i Ungern.

Under flera år har Ungerns konservativa regering, ledd av premiärminister Victor Orbán, steg för steg gjort allvarliga inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Man har infört straff mot de medier som skriver regeringskritiskt, eller ”obalanserat”. Genom en stark majoritet i parlamentet kunde regeringspartiet Fidesz för ett par år sedan driva igenom förändringar av grundlagen som försvagar rättssäkerheten och kontrollen av regeringen.

Och det fortsätter. Nyligen har Orbán upprepade gånger pratat om att införa dödsstraff. Regeringen har skickat ut en enkät till medborgarna med vinklade frågor som målar upp invandring som ett hot som hör ihop med terrorism.

Vi måste sätta stopp för detta.

EU-institutionerna skulle kunna sätta i gång en process mot Ungern enligt fördragets artikel 7, för att granska om landet lever upp till de grundläggande fri- och rättigheter som unionen bygger på. En sådan process kan leda till att Ungern får sin rösträtt i ministerrådet indragen. Trots att denna möjlighet finns på pappret har den ännu inte använts. Kanske för att den framstår som ett alltför kraftfullt vapen.

Därför behöver EU skapa andra mekanismer som leder till konsekvenser för de länder som inte tar ansvar för sina medborgare. Om ett land bryter mot EU:s miljöregler leder det i slutänden till att landet måste betala böter. Sådana kännbara sanktioner behövs även för länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. EU-kommissionen skulle till exempel kunna få befogenhet att dra in medel från EU:s budget till ett medlemsland.

Problemet är att Orbáns europeiska partigrupp försvarar honom. Partigruppen EPP, där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, för fram ytterst mild kritik mot det ungerska regeringspartiet Fidesz.

Häromveckan antog Europaparlamentet en resolution med skarp kritik mot Orbáns uttalanden om dödsstraffet och med krav på en ny mekanism för att skydda mänskliga rättigheter i EU-länderna. Svenska M och KD sällade sig visserligen till övriga partigrupper och stödde denna resolution, men deras grupp EPP lade fram en snällare resolution som mildrar kritiken mot Orbán på punkt efter punkt.

Så länge Victor Orbán har allierade som håller honom om ryggen kommer inskränkningarna av individers fri- och rättigheter att kunna fortsätta i Ungern.

Jag förstår att moderater och kristdemokrater inte stödjer Fidesz agerande. Men det jag undrar är: Vad gör ni i Europaparlamentet för att hela er partigrupp ska sätta press på Ungern att ändra sig? Vad händer på era gruppmöten? Vad säger ni till era 12 partikamrater från Fidesz och ungerska kristdemokratiska partiet? Och vid vilken punkt anser ni att det blir dags att utesluta ett auktoritärt och föga demokratiskt parti som Fidesz från den demokratiska partigruppen EPP?

Vid tidigare resolutioner om Ungern har Moderaterna försvarat sig med att Europaparlamentet inte är någon domstol. Nej. Men vi kan förebygga framtida kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom att göra det tydligt för Orbán var gränsen går. För EPP-gruppen är gränsen fortfarande luddig.

Attacken på fri- och rättigheterna för Ungerns medborgare är en attack på alla oss andra i EU. För om vi inte tillsammans kan försvara de grundläggande rättigheterna för några av EU:s medborgare, hur ska vi då kunna försvara rättigheterna för alla oss andra?

EU-parlamentariker (MP)

Bodil Ceballos

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons