Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många länder i EU har bytt från monarki till republik

Vi är tre kandidater i valet till Europaparlamentet, som är det EU-organ medborgarna i de olika länderna utser i direkta val. För oss är demokrati något som ska tas på allvar och som ska genomsyra de länder som utgör den Europeiska unionen.

Annons

Det innebär bland annat att staternas högsta representanter, statscheferna, inte ska inneha ämbetet på grund av börd.

Ändå har Sverige, Danmark, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Spanien kvar sina ickevalda statschefer. Trots att sju av de 28 EU-länderna fortfarande är monarkier är detta faktum inget som diskuteras i den nuvarande valrörelsen. Införandet av republik är givetvis en nationell fråga, men det är ändå intressant att diskutera demokratins utmaningar nu i valtider, och republik är en fråga om demokrati.

Monarki är i ett principiellt perspektiv oförenlig med demokrati. Den politiska demokratins grundläggande princip är att all offentlig makt ska utgå från folket och inte utifrån släkttillhörighet. I ett demokratiskt samhälle ska alla offentliga poster vara öppna för alla medborgare.

Det vore därför välkommet med en ökad diskussion om hur vi i EU:s sista monarkier kan frigöra våra länder från den kvarleva som monarkin utgör. Målet är en helt monarkifri union.

Många av medlemsländerna i EU tillhör redan de mest demokratiska staterna i världen. Flera EU-länder placeras ofta i topp i internationella undersökningar om tillståndet för demokratin. Vi kan dock inte slå oss till ro, utan måste fortsätta kämpa för att fördjupa och försvara demokratin. Då finns ingen plats för kungadömen.

För demokratiska länder är det ovärdigt att rollen som statschef går i arv inom en och samma utvalda familj. Under det senaste seklet har många länder i dagens EU bytt statsskick från monarki till republik. Exempelvis har folkomröstningar inneburit slutet för monarkin i Grekland och Italien.

Det finns fortfarande debattörer som hävdar att monarki har fördelar som överväger de demokratiska idealen. Om nu monarki vore bättre än republik är det svårt att förstå varför inga länder som vinner sin självständighet väljer att bli kungariken. När EU-länder som Kroatien och Slovenien blev självständiga nationer valde de naturligtvis republik som statsskick.

Inte heller brukar länder som väl har avskaffat monarkin återinföra densamma. Spanien kan sägas vara undantaget som bekräftar regeln. Där återinfördes dock monarkin under diktaturen efter det spanska inbördeskriget, med diktatorn Francisco Franco själv som regent. Franco regerade fram till sin död år 1975, då han efterträddes av sin utpekade efterträdare Juan Carlos av Bourbon. Det var alltså inte ett demokratiskt och fritt Spanien som lade grunden för återupprättandet av monarkin.

För 100 år sedan var det enbart Frankrike och Portugal som var republiker bland de länder som numera utgör EU. Trots växande politiska rörelser för demokrati var monarki ännu den dominerande formen av statsskick. Under 1900-talets gång försvann sedan monarkin i de flesta länder. Nu är nästan alla EU-länder republiker. Det är dock fortfarande så att medborgarna i sju av 28 EU-länder saknar inflytande över vem som är innehavare av det högsta offentliga ämbetet. Vi vill verka för att hela EU får demokratiskt tillsatta statschefer.

Offentliga ämbeten ska aldrig tillsättas via arv utan ska självfallet tillsättas på demokratisk väg. Innehavaren av ett offentligt ämbete ska kunna granskas och avkrävas ansvar. Så fungerar en god demokrati.

Kandidater till Europaparlamentet och medlemmar i Republikanska föreningen

Jakop Dalunde (MP) Jenny Sonesson (FP) Mia Sydow Mölleby (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons