Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Många liv kan sparas med grön trafikpolitik

Annons

I dagarna kom resultatet från ett stort forskningsprojekt som visar vad samhället vinner på hållbart resande. För oss i Miljöpartiet är det här en tydlig signal om att vår trafikpolitik är helt rätt. Örebro har satt målet att sex av tio resor ska göras med gång, cykel eller buss. Om vi når dit kan den samhällsekonomiska vinsten vara så stor som 1,8 miljarder kronor. Omräknat i rena hälsovinster kan vi spara 44 liv per år. Men tyvärr är Örebro kommun på väg att missa detta.

I dag görs hälften av alla resor i Örebro med gång, cykel eller buss. Utvecklingen går åt rätt håll, men alldeles för sakta.

Den senaste resvaneundersökningen i Örebro pekar tyvärr på att kommunen inte kommer nå det uppsatta målet om 60 procent andel gång, cykel och kollektivtrafik till 2020. Vi måste göra mer än i dag!

Forskningsprojektet PASTA har pågått i fyra år och publicerar nu sina resultat.

Örebro är en av sju europeiska städer som har deltagit i studien om sambandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi.

De övriga städerna är London, Rom, Wien, Zürich, Antwerpen och Barcelona. Under projektet har cirka 12 000 personer i städerna, varav drygt 2000 i Örebro, fått svara på frågor om var de bor och arbetar, hur de reser i vardagen och hur de upplever resorna.

De har också fått frågor om sin fysiska aktivitet och om de har råkat ut för trafikolyckor. GPS har använts för att mäta färdvägar och några deltagare har cyklat eller gått med en mätare på bröstet som mäter luftföroreningar.

Grön trafikpolitik sparar både miljö och människoliv.

Vinsterna av att människor lever längre genom ökad fysisk aktivitet har ställts mot kostnader för trafik-olyckor och större exponering för förorenad luft.

De positiva effekterna överväger helt och ger stora samhällsekonomiska vinster.

Forskarna ser ett tydligt samband mellan satsningar på ökat cyklande, ökad hälsa och samhällsekonomi.

Det finns flera andra vinster som inte är medräknade i studien, till exempel att Örebro blir mer levande och tryggare när fler människor rör sig på gatorna, eller ökad livskvalitet för de som rör sig mer.

I ljuset av de tydliga forskningsresultaten är Miljöpartiets nationella och lokala trafikpolitik mitt i prick för folkhälsan och hållbara städer.

Vi vill främja en utveckling med mindre biltrafik, mer kollektivtrafik och fler människor på gatorna.

Regeringens stadsmiljöavtal som finansierar viktiga satsningar för hållbart resande får många städer att satsa på till exempel spårvagnar, laddstolpar och cykelbanor.

Utbyggnaden av ett kapacitetsstarkt nät av snabba bussar i Örebro är ett viktigt steg för att öka resandet med kollektivtrafik.

Våra lokala förslag om en utbyggnad av cykelbanor, tryggare trafikmiljöer för barn och fler och säkrare cykelparkeringar är förutsättningar för att fler ska välja cykeln.

Förutom de rent fysiska åtgärderna i staden finns det också en rad mjuka åtgärder som kan öka motivationen att cykla och gå i stället för att ta bilen.

Det är dags att lyssna på forskarna när vi planerar investeringar i infrastruktur. De vinster vi kan få för både ekonomin, miljön och vår hälsa är alldeles för stora för att inte ta tillvara på. Ska vi nå målet 60 procent resande med gång, cykel och kollektivtrafik behövs mer grön politik!

Sara Richert

Kommunalråd Örebro kommun (MP)

Mats Gunnarsson

Regionråd Region Örebro län (MP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons