Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Människor är viktigare än lokaler

Annons
Tomma klassrum. Ett stort antal oanvända skollokaler är risken om man inte agerar snabbt, skriver Lena Baastad, Lennart Bondeson och Rasmus Persson. (Bilden kommer från ett annat sammanhang.)Arkivbild: Pavel Koubek

Det ekonomiska läget är besvärligt för gymnasieskolan. Det beror främst på att kullarna av blivande gymnasieelever minskar. Vi har en för stor gymnasieskola i relation till behovet – det kommer ta flera år innan antalet elever börjar öka igen inom den kommunala gymnasieskolan. Dessutom minskar kommunens intäkter, framför allt beroende på att skatteintäkterna minskar. Sammantaget blir behovet av åtgärder stort för gymnasieskolan i Örebro. Ju längre vi väntar med att göra något åt det, desto mer pengar kommer skolan behöva spara för att komma i balans. Ansvar och handling krävs. Det är viktigare med människor än med lokaler, därför har det varit självklart för oss att hitta sätt att minska just på lokalsidan. Det är helt enkelt inte rimligt att kommunen behåller stora lokalytor som verksamheten inte behöver.

Majoriteten som består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är överens om att vi måste hantera den här situationen snabbt. Detta är något som alla partier i Örebro förstått. Politiska beslut som påverkar människor är svåra att fatta. Det får dock inte innebära att politiken inte tar sitt ansvar. Därför blev frågan om gymnasieskolans ekonomi snabbt aktuell för majoriteten.

Under senhösten stod det klart att gymnasieskolans underskott växte och att insatser behövdes snabbt. De olika alternativen tydliggjordes. Vi i majoriteten bedömde att alternativet att gå ur lokaler i Wadköpings utbildningscentrum, WUC, var det bästa. Inom majoriteten fanns olika uppfattningar, vilket varit viktigt att ta hänsyn till i diskussionerna. WUC-alternativet har fått ligga fast, då inget alternativ visat sig bättre. I WUC kan vi gå ur ytor som är stora nog för att göra en rejäl besparing, dels kan kommunen där hitta ny användning för lokalerna inom en snar framtid. Till bilden hörde också andra faktorer, som vilka strategiska platser vi vill ha kvar skollokaler på i framtiden, söktryck på skolorna, och investeringsbehov efter att lokaler lämnats.

Inför beslutet ligger ett rejält underlag på bordet. Vi är dock självkritiska till den process som varit, visst hade underlagen kunnat vara framme snabbare. Däremot har de öppna mötena i gymnasiefrågan samt dialog med oppositionspartier och berörda på WUC lett fram till att vi kunnat identifiera både svagheter och styrkor i vårt förslag. Det har varit bra. Det engagemang som lärare, elever och allmänhet visat i frågan är viktigt. Samtidigt har inga alternativ som är realistiska och ger samma besparing kunnat presenteras. Det gör att vi står starka i vår uppfattning att lämna WUCs lokaler är rätt väg att gå. Det är också viktigt att lärare och elever kan känna att de utbildningar som flyttas kommer att genomföras med samma höga kvalitet i andra skollokaler.

Arbetet med att genomföra besparingarna inom gymnasiet är ännu inte slutfört. WUC utgör en del av en helhet. Vi, som är majoritetspartiernas lokala ledare i kommunpolitiken, följer tillsammans med våra skolpolitiker arbetet mycket noga. Vi måste kunna ta ansvar för de effekter som besparingarna får för undervisningen.

Gymnasieskolans situation är svår även med den nedskärning i lokalytorna vi här talar om. Arbetet med att få en ekonomi i balans ska leda till att utvecklingsfrågorna åter kan stå i centrum för diskussionen om skolan. Parallellt med de tunga besparingar som nu genomförs vill den här majoriteten jobba med utveckling av skolans uppgift – att barnen ska lära sig så mycket som möjligt under skolgången. Örebro kommun saknar i dag en funktion för att jobba koncentrerat och offensivt med pedagogisk utveckling, utvärdering och omvärldsbevakning. I vår budget för 2012 har vi satsat på att en sådan funktion ska byggas upp. Örebro ska bli bättre på metodutveckling, att ge stöd till barn i behov av särskilt stöd, att stärka skolledare, att ta till sig ny forskning och så vidare. Skolpersonalen gör ett fantastiskt arbete varje dag. Slutmålet är ökad måluppfyllelse i både grund- och gymnasieskolan.

Lena BaastadSocialdemokraterna

Lennart Bondeson

Kristdemokraterna

Rasmus Persson

Centerpartiet

Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons