Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet om örebro flygplats Låt näringslivet betala

Annons

Du betalar mer miljöskatt när du tankar bilen med 50 liter bensin, än när flygbolaget fyller på flera tusen liter flygfotogen inför resan.

Miljöpartiet har en politik som tar de stora utmaningar vi står inför på allvar. För att klara det krävs mod och ledarskap. Vi måste ha ett ekologiskt förhållningssätt till miljön, vår närmiljö och samhällsplaneringen och arbeta för detta på kommunal lokal nivå. Alla utsläpp är lokala och alla har ett ansvar.

För att bryta den globala uppvärmningen krävs en omställning av transportsystemet. Transportsektorn är den största enskilda utsläppskällan i vår närhet av kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar.

I landstingets nyligen antagna Miljö- och hållbarhetsprogram står att landstinget ska minska sin totala klimatpåverkan med 60 procent till 2020. Klimatplanen för Örebro anger en minskning med 40 procent per invånare till 2020. I remissförslaget till Energi- och klimatprogram från Regionförbundet står det: Innebörden av tvågradersmålet är att de globala utsläppen måste kulminera före år 2020 och minskas med 75-90 procent till år 2050, jämfört med 1990-års nivå. Det finns samtidigt inga garantier för att allvarliga effekter inte kan utlösas redan vid en lägre temperaturökning.

En utveckling av flyget är inte förenligt med dessa målsättningar.

Miljöpartiet de gröna har självklart valt att säga nej till förslag om ägande, förvaltning och utveckling av Örebro läns flygplats; så väl i landstinget, som i Örebro, Karlskoga och Kumla. De som smutsar ned genom att välja flyg som transportslag ska själva betala vad det kostar. Offentliga medel ska stödja ett miljövänligt beteende, inte tvärtom. Om det lokala näringslivet är så beroende av flygplatsen i Örebro vore det rimligt att de också bidrog med ett ekonomiskt ansvar för den.

Det är orimligt att det är omsorg och sjukvård som måste nedprioriteras för att vi ska subventionera varje reguljär flygbiljett med 1 500 kr. För ekologisk, och därmed ekonomisk, hållbarhet måste behovet av godstransporter i första hand minimeras, i andra hand ske med energieffektiva transportslag.

Det som i dag kallas för flyggods från Örebro flygplats är, som tur är för klimatet, mest lastbilsburet. En utveckling mot hållbarhet vore att föra över denna till järnväg, inte lyfta upp den i luften. Om staten och försvaret anser sig behöva just Örebro flygplats så låt dem betala för den – det ska i alla fall inte skolungdomar och sjuka göra.

Nu är det tre kommuner och landstinget som äger flygplatsen. Det är med andra ord fortsatt offentliga medel som ska subventionera ett trafikslag som leder bort från målen om hållbar ekologisk utveckling.

Flygplatsens negativa klimatpåverkan blir inte mindre av att det privata näringslivet tar sin del av ansvaret. Däremot blir det tydligare vad skattemedel som hade kunnat användas till nödvändig välfärd går till. Sjukvården får aldrig subventionera charterresan.

På samma sätt menar Miljöpartiet att det är nödvändigt att, som för andra trafikslag, införa koldioxidskatt och energiskatt. Du betalar mer miljöskatt när du tankar bilen med 50 liter bensin, än när flygbolaget fyller på flera tusen liter flygfotogen inför resan.

Vi uppmanar därför alla andra politiska partier i länets kommuner och i landstinget att nu visa det politiska mod och ledarskap som krävs. Vi önskar att ni insåg att dagens och morgondagens problem kräver nya lösningar och att en sådan lösning inte är att satsa på en gammal flygplats som dras med underskott. Det är varken god samhällsutveckling eller bra näringspolitik. Vi behöver satsa på mer miljövänlig kollektivtrafik. Ytterst handlar det om våra barns och barnbarns möjligheter att leva på vår gemensamma planet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons