Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Näringslivet vill ha reguljärt utrikesflyg från Örebro

Annons
Örebro flygplats. Flera företrädare för näringslivet vill se reguljär flygtrafik från Örebro så att vi kommer närmare världen. Arkivfoto: Aline Lessner

Örebro län är extremt beroende av goda kommunikationer med sin omvärld. Vi har många företag som bygger hela sin existens på internationell handel. Dessa företags konkurrenskraft är oerhört viktig av värna för att vi kunna behålla och utveckla de tusentals arbetstillfällen som exportföretagen och deras lokala underleverantörer skapar i vår region. Sveriges och Örebros geografiska läge gör att vi måste ha en fungerande transportinfrastruktur. Tillgängligheten till reguljärt utrikesflyg är i detta sammanhang en avgörande framgångsfaktor för länets näringsliv och därmed regionens utveckling.

Handelskammaren har genomfört en marknadsundersökning som visar att Örebroregionens företag lägger mer än 200 miljoner kronor per år enbart på flygresor. I dag sker merparten av dessa flygresor från Arlanda. Nära 90 procent av de tillfrågade företagen vill dock mycket hellre flyga från Örebro i syfte att spara tid och pengar. Dessutom är det många av företagens kunder och samarbetspartners som upplever det krångligt och tidskrävande att resa till Örebro län när vi inte har något fungerande reguljärflyg. Denna upplevelse delar även andra typer av utländska besökare, exempelvis turister och forskare.

De i enkäten 100 tillfrågade exportföretagen i Örebro län genomför bara de över 50 000 flygresor årligen. Att åka från Arlanda innebär stora kostnader för företagen i form av långa landtransporter, förlorad arbetstid och hotellkostnader. De medarbetare som reser mycket i sina jobb upplever resorna som slitsamma när de tvingas till extremt tidiga morgnar, sena kvällar och många extra övernattningar. Dessa arbetsmiljöproblem leder till att färre personer vill resa i tjänsten, vilket medför fördyringar för företagen.

De ekonomiska fördelarna med att flytta flyget närmare företagen är stora. Till exempel motsvarar den totala transfertiden till och från Arlanda 60 heltidstjänster per år för de tillfrågade företagen. Transfer-, parkerings- och hotellkostnaderna för företagen skulle minska avsevärt.

För Örebro flygplats innebär nya flyglinjer extra inkomster i form av start- och landningsavgifter. Miljömässigt finns också stora fördelar. Nio av tio som flyger från Arlanda åker bil dit, i snitt 40 mil per flygresa. Här kan nämnas att flyget står för två procent av alla koldioxidutsläpp medan marktransporter står för 74 procent.

Tillgänglighet, globalisering och tillväxt hänger ihop. Enligt rapporten ”Full fart framåt!” från Svenskt Flyg blir flyget allt viktigare för samhällsekonomin. Det finns enligt rapporten väl underbyggda skäl att investera i både våra flygplatser och den transportinfrastruktur som främjar smidiga flygkommunikationer. Ju bättre möjligheterna blir att resa till och från såväl Sverige som Örebro, desto bättre förutsättningar skapas för handel, innovationer, jobbtillväxt och regional utveckling.

Arlanda är Sveriges största och viktigaste flygplats. Ett direkttåg till Arlanda står högt upp på företagens önskelista, men det ligger sannolikt många år bort i tiden och är en gigantisk investering som ska tävla med många andra investeringar i en svensk infrastruktur med stora kapacitetsbrister.

Vi behöver hörsamma vårt näringslivs stora behov av flyg i dag. Vi vill utvecklas till en ännu mer attraktiv region för investeringar och nya företagsetableringar – liksom för turister och forskare. Goda kommunikationer är en av de viktigaste faktorerna för nyetableringar.

Sedan våren 2013 finns inte längre något reguljärt utrikesflyg från Örebro. Det vill vi snarast se en ändring på. Företagen har varit tydliga med att de kommer styra om sitt resande och utgå från Örebro – om det finns en flygoperatör och linje som uppfyller företagens behov. Denna gång måste det vara en väl etablerad operatör som ingår i någon av de större flygallianserna eller har bra interlineavtal, så att resandet vidare ut i världen bli enkelt, tids- och kostnadseffektivt. Köpenhamn är den flyghubb som flest företag angivit som förstahandsval.

Handelskammaren och några av våra största medlemsföretag har en nära dialog med flygplatsen och dess ägare; Region Örebro län, Örebro kommun, Karlskoga kommun och Kumla kommun om att snarast få till stånd ett internationellt reguljärflyg från Örebro. Vi upplever att viljan finns hos alla ägarna, men flygoperatörerna står inte på kö och konkurrensen är stenhård. Nu gäller det att vara proaktiva och tillsammans arbeta för att få reguljär flygtrafik från Örebro flygplats, så att vi snarast möjligt kommer närmare världen och stärker näringslivets och vår regions konkurrenskraft.

Christina Hedberg, vd, Handelskammaren Mälardalen

Andreas Nordbrandt, vd, Atlas Copco

Lena Gillström, vd, BAE Systems

Görgen Johansson, vd, Saab Dynamics

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons