Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nedskärningar i skolan i Örebro är fel väg att gå

Annons

Svar till Jessica Ekerbring (S), Elisabeth Malmqvist (C) och Linda Smedberg (S) 15 juli 2017.I sitt svar den 15/7 på Lärarnas Riksförbunds debattartikel den 6/7 gör de tre ansvariga skolpolitikerna i Örebro kommun, Jessica Ekerbring (S), Elisabeth Malmqvist (C) och Linda Smedberg (S), ett stort nummer av att betygsresultaten har förbättrats på några få grundskolor i kommunen. Detta är självklart glädjande, men vad de inte nämner är att betygsresultaten i åk 9 sjunkit på de flesta grundskolorna. LR hade instämt helhjärtat i glädjen om det hade visat sig att betygsresultaten ökat i samtliga grundskolor.

Standardsvaret de ansvariga politikerna använder sig av är att allt kommer att lösa sig med projektet Topp 25 2025. Problemet är att eleverna i Örebro inte kan vänta så länge. Det måste till krafttag och satsningar nu annars riskerar hundratals elever att lämna grundskolan utan godkända betyg och därmed utan möjlighet att gå ett nationellt gymnasieprogram, något som är helt avgörande för möjligheten att få ett arbete eller gå vidare till högre studier. Om inte åtgärder och satsningar sker snarast kommer utslagningsskolan även fortsättningsvis att bestå i Örebro.

Något politikerna inte talar om i sitt svar är planerna att spara i samtliga nämnder i 2018 års budget, enligt lagt budgetdirektiv, vilket skulle vara förödande för skolan. Vad hjälper det om man skjuter till 28 miljoner kr till projektet Topp 25 men samtidigt minskar de ekonomiska ramarna 2018 för grundskolan och gymnasieskolan med kanske lika mycket eller till och med mer.

Redan i dag har också flera grundskolor svårt att hålla den tilldelade budgetramen. Politikerna nämner inte heller den besparing som redan är beslutad inom gymnasieskolan och som motsvarar cirka 18 miljoner kr för 2017.

Budgetramen för Programnämnd Barn och utbildning i Örebro omsluter 2017 cirka 3,2 miljarder kr. Var och en förstår att det blir nedskärningar med många miljoner inom grund- och gymnasieskolan om man minskar ramtilldelningen med en procent enligt det beslutade budgetdirektivet. Man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra!

Man kan fråga sig hur det ska leda till god kvalitet, en bra arbetsmiljö och en högre måluppfyllelse i skolan? Risken är snarare att utslagningen kommer att fortsätta i Örebros skolor. Något strategiskt arbete vad gäller studie- och yrkesvägledarnas arbetsvillkor och förutsättningar kan vi inte heller notera hos skolhuvudmannen, trots att LR Örebro har yrkat på det i budgetförhandlingar under flera år.

Skolhuvudmannen Örebro kommun har också ensidigt tagit fram skolprojektet Topp 25 2025, utan någon partsdialog med LR. LR anser det vara en självklarhet att arbetsgivaren vill samverka med en avtalsbärande part i så viktiga frågor som strategiska dokument i syfte att höja kunskapsresultaten. Mot den bakgrunden anser vi att skolhuvudmannen har brustit i viljan att förankra planeringen av projektet Topp 25 2025.

Sammanfattningsvis konstaterar LR att projektet Topp 25 2025 riskerar att bli den quick-fix för allehanda lokala skolfrågor och problem som skolansvariga politiker menar inte finns. Lärarnas arbetsmiljö och förutsättningar måste stärkas. Läraryrket måste renodlas så att lärarna får mer tid att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov. Det krävs också satsningar på studie - och yrkesvägledningen för att elever ska göra underbyggda val.LR:s lösning är istället Skolkommissionens förslag om en nationell finansiering och LR:s förslag om stärkt studie- och yrkesvägledning för att kunna minska avhoppen i skolan. Skolan behöver tillföras nya resurser istället för att sparas på! Skolan får inte och kan inte vara en kommunal budgetregulator.

Pär Boström, ordförande, LR Örebro kommunförening

Svante Tideman, kommunombud, LR Örebro kommunförening

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons