Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nordiskt stöd till krigsoffer

Annons
Drabbas i krig. Kvinnor och barn är ofta de värst drabbade i krig och konflikter, där våldtäkt och skändning ofta är strategi. Arkivbild: Sayyid Azim/Scanpix/AP

Krig och konflikter skadar alltid de mänskliga rättigheterna. Men särskilt åsidosatta blir kvinnors och barns rättigheter.

Våld kan ofta relateras till diskriminerande attityder om kvinnors och barns värde. De attityderna måste förändras för att skapa stabila och säkra samhällen.

Våldtäkter och skändning av kvinnor och barn används i närmast industriell skala som ett vapen i konflikter. Enligt en rapport från FN finns fler än 200 000 dokumenterade fall av sexuellt våld bara i östra Kongo. Mörkertalen är betydande.

Övergreppen sker medvetet och planerat. Sexuellt våld i denna skala är ingenting som ”bara händer”, utan är en medveten del av krigföringen. Syftet är att slå sönder familjer och förlama hela samhällen. Offren för sexuellt våld är krigens dolda offer.

Förövarna vet att deras brott skadar fler än de man direkt förgriper sig på. Det finns mammor som skadas så allvarligt fysiskt och psykiskt att de inte längre kan ta hand om sina barn. Traumat är för stort och många av offren får aldrig någon vård eller rehabilitering.

Många kvinnor kan aldrig efter konfliktens slut anmäla vad de råkat ut för. Ofta finns ingen att anmäla till. Eller så kan en anmälan få större konsekvenser för offret, än för gärningsmännen. Offer för våldtäkter och övergrepp kan stötas ut från samhällsgemenskapen.

Sexuellt våld är ett brott mot de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Att bekämpa våld mot kvinnor är en av det internationella samfundets viktigaste utmaningar.

Sverige är drivande i FN, EU, OSSE och inom partnerskapet med Nato i genomförandet av resolution 1325, som värnar kvinnors och flickors rättigheter. Men det är viktigt att resolution 1325 inte hanteras som bara en sak för sig, utan att den blir en självklar del av allt arbete för fred och säkerhet.

Sverige har bidragit med så kallad genderrådgivare inom den EU-ledda förstärkningsinsatsen i Kongo, i den Nordiska Stridsgruppen samt i insatsen i Afghanistan. I Afghanistan har vi haft militära enheter som består av hälften män, hälften kvinnor. Det sänder en tydlig signal om lika värde och ökar effekten då vi når fram till både män och kvinnor på lokal nivå. Ett av huvudsyftena med att lyfta fram kvinnors rättigheter är att det främjar byggandet av demokratiska samhällen.

Men vi måste leva som vi lär också här hemma. Försvaret rekryterar nu kvinnor och män på frivillig grund, på samma villkor. Till den senaste utbildningsomgången sökte 18 procent kvinnor. Andelen kvinnor som gjorde värnplikt var fem procent. Att fler kvinnor gör grundläggande militärutbildning ökar andelen kvinnor i förbanden och därmed i internationella insatser.

För att svenska soldater och sjömän ska kunna lösa uppgiften i konfliktområden måste de ha kunskap om de övergrepp mot kvinnor och barn, som ofta följer i skuggan av kriget. De måste kunna stävja övergrepp och klara att möta och stödja offren.

För att befästa och utveckla kunskapen i försvaret om kvinnors utsatthet i konflikt öppnade Försvarsmakten den 24 januari ett nytt Gender Center på Livgardet i Kungsängen. Centret ska arbeta särskilt med genderfrågor i militära insatser och bidra till att kunskapen blir en naturlig del i Försvarsmaktens arbete nationellt och internationellt.

Det är det första centret för kunskapsutveckling om framför allt kvinnor i konflikt i sitt slag i världen. Centret uppgraderas samtidigt till status av Nordiskt Gender Center och vi diskuterar redan möjligheten att i samverkan med Norge utveckla det till ett Nato Center of Excellence, för att leda den militära kompetensutvecklingen om kvinnor i konflikt internationellt.

Arbete för att skydda kvinnor och barn i krig och konflikt är sedan länge en svensk och nordisk profilfråga. Centret kommer att fylla en viktig roll för att bättre förbereda våra egna och andra länders styrkor för internationella insatser. Centret kommer också bidra till att öka frågornas synlighet och sätta dem högre på den politiska dagordningen.

Sverige ska konsekvent agera för människors lika värde – de värderingar vi tror på – i internationell politik, i internationella insatser, i upprätthållande av försvarets värdegrund och i rekrytering av kvinnor och män till försvaret. Bara så förblir vi trovärdiga.

Sverker Göranson

Överbefälhavare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons