Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu krävs en ny politik

Annons
Fladdrigt. Det finns ingen tanke om framtiden i Örebro kommuns näringspolitik, skriver två folkpartister. arkivbild: Mathilda Johansson

För oss liberaler är ett väl fungerande fritt företagande en av grundstenarna för det välfärdssamhälle vi lever i. Det är tack vare företagarna som vi skapar de resurser som vi sedan använder till välfärd och utveckling. För en stad som Örebro borde det vara självklart med en stark och framtidsinriktad näringslivspolitik.

Tyvärr är bilden inte så enkel. Under lång tid har framför allt Socialdemokraterna varit lite intresserade av ett starkt fritt näringsliv. Örebro är fortfarande en stad som karaktäriseras av offentlig sektor. Det är kommunen, landstinget och staten som är de stora arbetsgivarna, direkt och indirekt.

På februari månads kommunstyrelse beslöt majoriteten att förändra Örebro kommuns näringslivskontor. Skälet för förändringen var att de menade att kontoret inte fungerade. Men när frågor ställs om vad det är som inte fungerar, blir bilden mer mångfacetterad.

Vi har frågat Näringslivskontoret: Har ni fullgjort era åtaganden utifrån kommunledningens visioner? Har Örebro kommun tappat företag på grund av att ni inte fullgjort ert arbete? Har företag som växer tvingats bort från Örebro?

Svaren på dessa frågor är intressanta. Näringslivskontoret menar att de väl fullgjort vad den politiska ledningen begärt. De menar att det finns en allt bättre fungerande service till både gamla och nya företag. Och på den direkta frågan om Örebro tappat jobb på grund av deras arbete, blir svaret ett tydligt nej.

Det finns däremot två problem som många talar om. Det ena är det dubbelkommando som finns mellan kommunledningskontoret och stadsbyggnadskontoret. Alldeles för ofta tar kommunikationen mellan politiker och tjänstemän för lång tid. Alldeles för ofta finns olika agendor. Alldeles för ofta hamnar frågor mellan stolarna.

Det andra är avsaknaden av en tydlig politisk vision för vad Örebro är och ska vara. Gång efter annan får vi höra att vi behöver en större samsyn kring näringslivspolitiken. Näringslivspolitik är för viktig för att bli partipolitik. Vi önskar vi kunde instämma. Men historiken visar hur viktigt det är med ett parti som tydligt står upp för en näringslivsvänlig linje även när det blåser motvind.

Nu stoppas också det positiva arbete för att stödja landsbygdens näringsliv och företag som startade under förra mandatperioden. Företag är ryggraden på landsbygden och en förutsättning för att kunna behålla samhällsservice på rimlig nivå.

En liberal näringslivspolitik för Örebro bygger självklart på rätten till ett fritt, växande näringsliv inom alla områden. Här ser vi alldeles för ofta skiljelinjer i stället för samsyn.

När vi liberaler slåss för ökad valfrihet, fler entreprenader och en mindre men bättre kommunal sektor, känner vi motståndet från en socialdemokrati som alltid ser kommunen i första hand.

När vi liberaler slåss för en minskad illojal konkurrens från kommunen och kommunala bolag som konkurrerar med de privata, känner vi motstånd från en socialdemokrati som i stället vill starta fler bolag och öka den illojala konkurrensen.

Ett väl fungerande näringslivskontor är en självklarhet för ett arbete för ett starkare näringslivsklimat. Men minst lika viktigt är att det finns en politisk agenda för näringslivsarbetet i hela kommunen. Det självklara hade varit att politikerna i Örebro först hade satt sig ner och beslutat om vilken inriktning näringslivspolitiken i Örebro ska ha. Därefter kunde man gjort eventuellt nödvändiga förändringar.

Det finns ett behov av en tydlig, framåtriktad, liberal näringslivspolitik i Örebro, inriktad på frihet, valfrihet och minskad illojal konkurrens. För att Örebro ska lyfta i näringslivsrankingen är en sådan politisk omläggning nödvändig.

Larz Lundberg

Kommunfullmäktigeledamot (FP)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons