Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya klimatmål för Örebro

Annons
Cyklar, Stortorget, Örebro, bilfri dag.

Klimatutsläppen ökar både globalt och i Sverige. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med elva procent vilket minskar våra chanser att klara de klimatmål vi ska nå. Regeringen uppträder mycket passivt på miljöområdet. Sverige kan dock bli ett föregångsland inom klimatpolitiken, men då behövs nya klimatmål och en samordning inom politiken.

En framgångsrik väg för ett bra miljöarbete är riktade statliga investeringspengar till kommuner. För en hållbar utveckling måste vi agera globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Ett av Vänsterpartiets förslag för minskade utsläpp i Sverige är att vi vill inrätta ett nytt investeringsprogram för klimatet riktat till kommunerna. Mellan 2012 och 2014 satsar vi tre miljarder på detta vilket kraftigt minskar utsläppen och skapar många nya jobb.

Vänsterpartiet är ett grönt parti som tar miljön på största allvar. Örebro kommun har flera områden som behöver förbättras och Vänsterpartiet har en rad tydliga förbättringsåtgärder för miljö och klimat.

Vi vill stärka miljön genom att förändra människors resevanor och underlätta för örebroarna att göra klimatsmarta val. Vi vill fördubbla resandet med kollektivtrafiken på bilismens bekostnad, men då måste det samtidigt bli mer attraktivt att resa kollektivt. Vänsterpartiet vill återinföra möjligheten att gå på bussen vid fler dörröppningar och vi vill införa nattstopp, där resenärer utan sällskap kan gå av mellan hållplatserna under kvälls- och nattetid för ett tryggare resande.

Vi vet att cyklandet minskar i Örebro och det vill vi ändra på. Att människor cyklar stärker inte bara hälsan utan ger också en förbättrad miljö. De irritationsmoment som finns för cyklister måste bort. Här krävs bättre cykelparkeringar och förbättrade cykelvägar, vi måste ta fram lösningar som gör att det går snabbare att ta cykeln än bilen dit man ska.

Kommunen måste arbeta för att öka människors kunskap i miljöfrågor och med att förändra attityder. Om vi ska kunna minska vår klimatpåverkan måste alla ges möjlighet att göra sitt och ta ett eget ansvar. Vänsterpartiet vill att ett miljöjobbcentrum ska startas i samverkan med näringsliv, universitet och föreningar för att utveckla miljöforskningen och skapa gröna jobb.

Vänsterpartiet vill att Örebro ska minska sin klimatpåverkan genom att ta fram en strategi att bli självförsörjande med klimatsmart el. Alla verksamheter inom kommunen måste ta sitt ansvar och minska energiförbrukningen och elanvändningen. Det går att spara mycket energi i våra fastigheter utan att det behöver kosta pengar.

En annan viktig åtgärd för att minska vår klimatpåverkan är att vegetarisk mat bör bli ett vanligare inslag i allas måltider. Här har skolmåltiden en uppgift att fylla. Att skapa en vegetarisk dag för skolorna kan också ge ekonomiskt utrymme så att mer ekologisk och närodlad mat kan köpas in, vilket är betydelsefullt för både barn och klimat. En vegetarisk dag i skolorna skulle skapa en mer positiv syn på vegetarisk mat och därigenom visa vinsten och möjligheten att gå över till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vänsterpartiets förslag skulle kraftigt möjliggöra och intensifiera kommunens gröna omställning. Mindre fossilberoende bränsleslag och färre bilar i Örebro skulle kunna bli resultatet och därmed påverka miljön på ett märkbart positivt sätt. Vi vill ta ansvar för att Örebro och Sverige ska få ner sina utsläpp till en hållbar nivå. Att gå före är också det bästa sättet för att påverka andra kommuner och länder. Miljöfrågan är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Örebro.

Pontus Pfeiffer

Ledamot Miljönämnden (V)

Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons