Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya lägenheter på väg att byggas i Åsbro

Annons

Staffan Korsgren är inte bara ordförande i Åsbro intresseförening. Han är också ledamot i kommunstyrelsen i Askersund. Han är engagerad och påläst i båda dessa uppdrag, men ibland kan det vara svårt att urskilja i vilken roll Staffan känner sig mest bekväm.

Det råder inget tvivel om att vi i den kommunala ledningen har samma uppfattning som intresseföreningen om möjligheterna för Åsbro att växa.

Föreningen kritiserar kommunen för att det tagit för lång tid med planprocessen för översiktsplanen samt att vi inte jobbar med andra planer för Åsbro. Visst tar planprocesserna tid. Det ska de göra. Just kring översiktsplanen har vi varit överens om att det är viktigt med lokal förankring. Det har vi lyckats med, framförallt i Åsbro. Det fanns givetvis andra orter och grupper som också kommit med synpunkter. Alla synpunkter har sammanställts av kommunens byggförvaltning och det är det förslag som nu är ute på remiss bland våra invånare.

Jag håller inte med om att vi inte satsar på Åsbro. Åsbro är en fin ort med väl utbyggd kommunal service jämfört med orter av samma storlek. Där finns bland annat en modern och fräsch skola, vårt nyaste äldreboende, en fullstor idrottshall, ett stationshus för föreningar, gator, barnomsorg, fritidshem och hemtjänst. På plansidan finns mer att göra. Kommunen äger färdigplanerad mark som är klar att bebygga. Vi har flera intressenter som vill fortsätta detaljplaneringen både i området vid Tisaren samt i Estabo området. Kommunen är villig att sälja mark. Det finns privata markägare som har färdigplanerad mark som är byggklar. Kommunen ska göra en fördjupad översiktsplan för Åsbro som kommer peka ut områden för industri, bostäder och annan service. Att förhasta detta arbete kan visa sig både dyrt och dumt. Frågan om impregneringsområdet och järnvägsdragningen genom Åsbro måste först få en lösning innan man kan fastställa hur hela orten ska utvecklas. Dessa stora frågor äger inte kommunen själv. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för en snabb ombyggnad av riksväg 50. Dels av trafiksäkerhetsskäl men också för att kunna utveckla näringsliv och boende söder om Åsbro.

Att tappa befolkning är ett problem. I huvudsak beror detta på bostadsbrist. I Åsbro bygger en privat näringsidkare sex lägenheter. Detta kom till stånd tack vare att kommunen gick in som borgenär. Staffan talar om det gröna gräset på andra sidan staketet, min fråga är om Folkpartiets uppfattning är att kommungränsen bör gå söder om Åsbro? För oss är Åsbro en naturlig del av Askersunds kommun.

Det är bra med lokalt engagemang, det har man i Åsbro. Jag hoppas att man fortsätter att hjälpa till att utveckla kommunen i positiv anda!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons