Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nyckeln till krisens Europa

Annons
En bransch som berör. Kultur, film, tv och videospel står för 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter 8,5 miljoner människor. Bilden är hämtad från årets Cannesfestival.Arkivbild: Jonathan Short

Den ekonomiska krisen håller fortfarande Europa i ett järngrepp och arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, är chockerande hög i många EU-länder. Samtidigt är Europa på väg mot en kunskapsbaserad ekonomi som kommer att ställa nya krav på arbetskraften.

Utbildning och kreativitet är grundläggande för tillväxt, jobb och innovation, särskilt i dessa kristider. Det är kort sagt viktigare än någonsin att investera i befolkningens färdigheter för att förbereda dem – och Europa – för framtiden.

Europa 2020-strategin har en tydlig inriktning på utbildning och kreativitet som en väg ut ur krisen. Kommissionen vill därför investera 19 miljarder euro i utbildning, ungdomsfrågor och idrott under 2014–2020. Det är 70 procent mer än i budgeten för 2007–2013.

Kommissionen vill också stärka Europas kulturella och kreativa sektorer som aktivt bidrar till ekonomin och arbetsmarknaden. Om förslaget går igenom inrättas ett stort stödprogram för dessa sektorer med en budget på 1,8 miljarder euro.

Det innebär en ökning med 37 procent. De totala investeringar vi föreslår på utbildnings- och kreativitetsområdet utgör mindre än 1,8 procent av EU:s totala budget för 2014–2020 och en ytterst liten del av de nationella budgetarna.

Erasmus är utan tvekan EU:s mest kända utbildningsprogram. I 25 år har högskolestuderande fått Erasmusbidrag för att studera eller praktisera utomlands. Eftersom Erasmus är så känt har jag föreslagit att det nya övergripande programmet ska heta ”Erasmus för alla”.

Programmet ska förstås hjälpa högskolestuderande, men också yrkesstuderande, ungdomar i icke-formellt lärande (till exempel frivilligarbete), lärare, utbildare och ungdomsarbetare att förkovra sig utomlands. Det kommer att bidra till bättre undervisning och utbildning både i och utanför EU.

Tack vare Erasmus för alla kan dubbelt så många få EU-bidrag för att studera och utvecklas utomlands. Jag är stolt över att kunna berätta att nästan fem miljoner européer kan få stöd till studier, yrkesutbildning och volontärarbete i utlandet. Det innebär en viktig personlig utveckling för dem som får åka, men också en utveckling för EU:s ekonomi.

Kommissionen föreslår också nya initiativ, till exempel ett lånegarantisystem för studenter på masternivå som ska hjälpa dem att finansiera sina utlandsstudier. Med Erasmus för alla slår man samman olika internationella program – på så sätt blir det lättare för studenter från EU att studera utanför EU och man kan samtidigt locka till sig icke-europeiska studenter till europeiska universitet.

Lärarna spelar en avgörande roll för att förbättra utbildningssystemet – och för att utveckla elevernas färdigheter. Därför vill vi också ge lärarna fler möjligheter att vidareutbilda sig och undervisa utomlands. Med Erasmus för alla kan nästan en miljon lärare, utbildare, ungdomsarbetare och annan personal få bidrag.

Initiativen kompletteras med förnyade insatser för att modernisera utbildningen genom ökat samarbete över nationsgränserna.

Kreativitet är en viktig drivkraft för den kunskapsbaserade ekonomin. Den kreativa sektorn med bland annat kultur, film, tv och videospel ger ett viktigt och växande bidrag till ekonomin. Sektorn står för 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter 8,5 miljoner människor. Men potentialen utnyttjas ännu inte till fullo. Tanken är att slå samman programmen Kultur, Media och Media Mundus samtidigt som man delar ut ytterligare stöd.

EU:s investeringar kan hjälpa konstnärer, kulturarbetare och filmmakare att utnyttja möjligheterna på den inre marknaden. Utan detta stöd är det svårt eller till och med omöjligt att nå ut till en bredare publik i och utanför Europa. Kreativa Europa främjar också kulturell och språklig mångfald och bidrar till EU:s mål för jobb och hållbar tillväxt.

Film och audiovisuella produktioner kan få över 900 miljoner euro i stöd och kultursektorn nära 500 miljoner euro. Vi vill också satsa över 210 miljoner euro på att göra det lättare att få finansiering: små aktörer ska få tillgång till upp till en miljard euro i banklån. Pengar ska också gå till policysamarbete för att främja innovation.

Under 2014–2020 kan Kreativa Europa hjälpa 300 000 konstnärer, artister och kulturarbetare att nå ut till en ny publik. Över 1000 europeiska filmer och 2500 biografer får stöd och EU stöder översättningen av mer än 5000 böcker. Minst 100 miljoner människor kommer att få ta del av de projekt som programmet finansierar.

Jag är övertygad om att EU:s satsningar på utbildning, ungdom, kreativitet och innovation kan bidra till en snabbare övergång till en kunskapsbaserad ekonomi. Därför vill jag se fler investeringar på dessa områden. Erasmus för alla och Kreativa Europa kommer att ge ett gediget bidrag till vårt välstånd och välbefinnande.

Kommissionens förslag ska nu diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet som fattar det slutgiltiga beslutet om EU:s framtida budget. Jag hoppas att de följer kommissionens förslag och investerar i vår framtid.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons