Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olaglig lastbilstransport hotar seriösa transportföretag

I ett exportberoende och vidsträckt land som Sverige är fungerande transporter en förutsättning för våra industrier, handeln och för jobben. Vi som verkar i transportnäringen oavsett om vi kör lastbil, tåg eller båt, vill ta ansvar för framtiden och vi vet att alla transportslag behövs.

Annons

Men olaglig lastbilstrafik slår undan benen för seriösa transportföretag och långsiktigt blir det ett hot mot både Sveriges konkurrenskraft och våra klimatmål.

Vi som verkar i transportnäringens olika delar är för internationell handel och en öppen marknad. Vi vill bidra till svenskt näringslivs konkurrenskraft med effektiva transportlösningar. Vi investerar i teknik och utbildning för bättre miljöprestanda och säkerhet.

Vi betalar skatt i landet och följer lagar om arbets- och vilotider. Denna positiva utveckling är allvarligt hotad med den marknadsstörning som olaglig lastbilstrafik på våra vägar utgör. Den slår undan benen på transportföretag som vill ta ansvar för avtal, lagliga, säkra och miljöanpassade transporter.

Åkerinäringen har sett effekterna länge. Nu är det en enad transportnäring med företag och organisationer som slår larm. Tillsammans representerar vi över 7 500 företag och 185 000 arbetstagare.

Vi uppmanar Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att inte släppa frågan, och ta frågan från ord till handling:

4 Polisen måste få större resurser att kontrollera de ekipage som rullar på våra vägar. Begås brotten på våra vägar, är det där brotten ska avvärjas.

4 Straffen för att bryta mot de regler som finns måste skärpas och bilar kunna stoppas om de bryter mot lagar eller inte är trafiksäkra.

4 Ett utökat beställaransvar måste utvärderas snarast. Den som köper en transport måste ha ett ansvar för att den utförs på ett korrekt sätt.

Järnvägen tappar volymer med allt mer slitna spår och stigande banavgifter. Sjöfarten tappar marknadsandelar med nya avgifter och krav på dyrare bränslen. Godset drivs från järnvägar och sjöfart och hamnar på vägarna. Men allt för lite hos åkerier som följer lagar och regler och har ambitioner när det gäller säkerhet och miljö.

För lastbilstrafiken finns något som heter tillfällig inrikestrafik – cabotage. Det innebär att när en lastbil kommer till Sverige har den rätt att göra tre inrikeskörningar under en sjudagarsperiod innan bilen ska återvända till hemlandet.

EU:s grundtanke var effektiva internationella transporter med minimerade tomkörningar och miljöpåverkan.

I dag är kontrollen av regelefterlevnaden mycket bristfällig och forskning pekar på att ett stort antal europeiska lastbilar kör olagligt i Sverige varje dag.

Längst ner i kedjan hittar vi chaufförer från låglöneländer som kan få spendera månader i sträck i sina bilar och med löner och villkor långt under våra svenska kollektivavtal. Vi välkomnar självklart arbetskraft från Europa och andra länder men transportbranschen får inte förvandlas till ett utnyttjande av människor utan regler och övervakning.

Transportindustrin står för över en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Vår näring måste gå i bräschen om Sverige ska klara de uppsatta klimatpolitiska målen. Vi vill inget hellre än att ta ansvar för jobben, klimatet och att samhället rullar. Men vi kan inte göra det när näringen tillåts vara utsatt för sådana kraftiga marknadsstörningar. Vi har en lagstiftning som om den följdes skulle göra skillnad. Se till att kontrollmyndigheterna får resurser att upprätthålla dem. Här har Catharina Elmsäter-Svärd nu chansen att möjliggöra en hållbar framtid för transportnäringen.

Vd Sveriges Åkeriföretag

Jan Kilström

Vd Green Cargo

Lars Lindgren

Ordförande Transport

Jan Rudén

Ordförande SEKO

Per A. Sjöberger

Direktör näringspolitik, Sveriges Redareförening

Rickard Gegö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons