Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgen måste alltid gå före vinstuttag till aktiebolag

Örebro har flyttat fram sina positioner. Vi har en kommun som växer och som människor flyttar till. Nya företag etableras, nya arbetstillfällen skapas av och för örebroarna. Nya bostäder byggs för fullt.

Annons
Krogkö.  Ingen människa ska behöva känna sig rädd när de ska hem från krogen på kvällen eller om de är ute sent på annat håll. Moderaterna föreslår att Öbos hyresgäster ska kunna få hjälp av väktare när de ska hem på kvällen. Arkivfoto: Pavel Koubek

Vi står på en stabil grund när vi ska stärka Örebro. Men allt är inte perfekt. Svensk skola måste stärkas. Välfärdens revor måste repareras, så människor kan känna sig trygga i att samhället finns där för dem, när det behövs. I Örebro vill jag se att de pengar vi förfogar över går till skolan och omsorgen i stället för till skattesänkningar och vinstjakt inom välfärden.

Under de kommande fyra åren kommer vi Socialdemokraterna arbeta med de här frågorna:

Jobb. Alla ungdomar under 25 år ska ha rätt till jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Det är den viktigaste frågan för att stötta unga människor in på arbetsmarknaden och på sikt minska beroendet av försörjningsstöd ytterligare i vår kommun.

Vi vill satsa på en fun-gerande yrkesutbildning för vuxna i Örebro. Företag som växer i Örebro ska kunna hitta rätt kompetens. Moderatregeringen är i färd med att skrota yrkesutbildningen och våra politiska motståndare i Örebro bryr sig inte om frågan. Vi lovar att satsa 20 miljoner kronor på yrkesutbildning i Örebro kommun.

Vi tänker fortsätta att bygga ett hållbart och modernt Örebro. Det sker genom att skolor och förskolor byggs om, att nya platser skapas i barnomsorgen, skolan och äldrevården. Öbo ska bygga nya bostäder varje år. På det här sättet bidrar kommunen inte bara till att utveckla välfärden, utan även till att skapa arbetstillfällen. Beräkningar från Svensk byggindustri visar att våra offensiva investeringar kan bidra till att skapa 5 000 jobb. Det behövs en modig politik för att en kommun ska stärkas och arbetsmarknaden utvecklas. Det vill vi fortsätta att stå för.

Skola. Bättre skolresultat ska alltid gå före skattesänkningar. Alla barn ska kunna nå målen i skolan. Den för oss viktigaste insatsen under de kommande åren är att skapa resurser för fler speciallärare i grundskolan. Mer resurser måste också satsas på elever i årskurs 1-3. Tidiga insatser är helt avgörande för att alla ska klara sin skolgång. Arbetet med att återupprätta förtroendet för svensk skola börjar bland de minsta barnen.

Välfärd. I dag får alla under 25 år gratis vård i Örebro läns landsting. Nu går vi vidare med den reformen. Alla över 85 år ska få gratis vård. Äldre vara trygga i att de får vård vid behov, inte efter vad plånboken tillåter.

Inom kommunens äldreomsorg vill vi säkerställa att omsorgen alltid går före vinstuttag till aktiebolag. De äldre måste alltid komma i första rummet. Detta är en vattendelare i svensk politik. Gärna många utförare inom omsorgen – men aldrig på bekostnad av kvaliteten.

Klimat. Örebro ska vara Sveriges bästa miljökommun. Vi ska göra nya investeringar för att nå målet om att vara självförsörjande på förnyelsebar el år 2018. Andelen ekologisk och närodlad mat inom kommunens verksamhet ska fördubblas.

Klimatproblemet väntar inte på att lösa sig. Örebro ska dra sitt strå till stacken, då behövs en socialdemokratisk kommunledning.

Det här är våra viktigaste prioriteringar inför åren 2015-2018 – vårt framtidskontrakt med örebroarna. Vallöften ska tas på allvar. De löften vi hade med i Socialdemokraterna i Örebros valprogram 2010, de har vi uppfyllt. Fler fritidsgårdar är kvälls- och helgöppna, fri läxhjälp är infört i Örebro kommun och flera skolor är renoverade, för att ta några exempel.

Jag vill se ett Örebro och ett Sverige där människor kommer först och där alla får samma chans till ett gott liv. Örebro ska erbjuda jobb, bostad och ett tryggt liv till alla som vill bo här. Jag vill att Örebro ska fortsätta framåt.

Lena Baastad Kommunstyrelsens ordförande (S)  Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons