Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro kommun ska vara en arbetsplats där ingen får diskrimineras eller kränkas

Annons
Rådhuset i Örebro får stå som symbol för Örebro kommun. Jämställdhetsdelegationen presenterar hur de arbetar för att ingen ska diskrimineras eller kränkas i sitt arbete för Örebro kommun.FOTO: veronika ljung-nielsen

#metoo har fått en enorm viral spridning och uppmärksammar en vid omfattning av sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling inom vitt skilda yrkeskårer i hela världen

Örebro kommun har gjort ett tydligt ställningstagande om att ingen som arbetar inom kommunen ska utsättas för kränkande särbehandling. Kränkande särbehandling omfattar såväl sexuella trakasserier som andra trakasserier, mobbing och diskriminering. Detta framgår tydligt i flera styrdokument, som Jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen.

Vi ser att det generellt är så att kvinnor i högre grad än män har otrygga anställningar och det leder i sin tur till att det kan finnas ett visst motstånd mot att våga anmäla trakasserier.

I egenskap av kommunstyrelsens förlängda arm och ansvarig för kommunens jämställdhets- och icke diskrimineringsarbete vill jämställdhetsdelegation ytterligare förtydliga att sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling är helt oacceptabelt.

Vår uppgift är att driva på ett jämställdhetsarbete som kan få stopp på den ojämställdhet som redan finns, men också se till att nya generationer flickor och pojkar får växa upp i Örebro utan att lära sig begränsande normer kring kön som fortsätter att leda till kränkningar och ojämställdhet.

Vi ser att det generellt är så att kvinnor i högre grad än män har otrygga anställningar och det leder i sin tur till att det kan finnas ett visst motstånd mot att våga anmäla trakasserier.

Du som anmäler sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling ska också känna dig trygg i att du inte blir bestraffad för detta.

Om du som medarbetare upplever dig utsatt för sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling är det viktigt att du anmäler det till din chef eller chefens chef. Du som medarbetare ska känna dig trygg i att din anmälan tas på allvar och att det finns tydliga rutiner för hur en anmälan ska hanteras, hur utredningen ska gå till och vilket stöd du kan få under processen. Du som anmäler sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling ska också känna dig trygg i att du inte blir bestraffad för detta.

Du som är chef i Örebro kommun har ett mycket stort ansvar och ska vara tydlig med att sexuella trakasserier och annan kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Du har också ansvar för att arbeta förebyggande och regelbundet diskutera med dina medarbetare om kultur, tilltal, humor etcetera.

Om någon medarbetare anmäler sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling är det viktigt att du som chef tar anmälan på allvar och utreder det skyndsamt enligt rådande rutiner.

Alla som arbetar i Örebro kommun har ansvar för att respektera och acceptera varandra och varandras olikheter. Alla har ansvar att på sin arbetsplats tydligt visa att kränkande särbehandling inte accepteras, att säga ifrån om någon beter sig illa mot andra och stötta om någon blir utsatt. Det är alla anställdas ansvar att bidra till ett gott klimat på arbetsplatsen.

Örebro kommun ska vara en arbetsplats där ingen får diskrimineras eller kränkas.

Jämställdhetsdelegationen i Örebro kommun

Murad Artin ordförande

Fisun Javas ledamot

Ewa Leitzler, ledamot

Sara Richert, ledamot

Lars Johansson, ledamot

Sara Maxe, ledamot

Ulrica Solver Gustavsson, ledamot

Helena Ståhl, ledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons