Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro län behöver en satsning på kulturen

Annons
Stadra teater. En del i kulturen i länet som stöds av regionala medel. Här ses Rune Jakobsson och Kajsa Linderholm  i den senaste uppsättningen.

Kultur är lika viktigt som vatten. Kulturen är en av de faktorer som avgör hur attraktiv en region är. Detta gäller både för att bo och verka i regionen eller att besöka den som turistmål. Jag vill vidare påstå att kulturen är ett mått på den mänskliga evolutionen. För att kulturen ska utvecklas krävs frihet och mångfald. Därför motverkas kulturell utveckling av politiskt auktoritära system och nationalistisk inskränkthet.

Samhället har ett betydande

ansvar för att ge kulturen rimliga livsvillkor. Den svenska kulturpolitiken bygger på att ansvar delas mellan den nationella, regionala och kommunala nivån.

Örebro läns landsting (efter kommande nyår Region Örebro län) har ett betydande ansvar för våra regionala kulturinstitutioner. Dessa utgör grunden för att det hos oss kan erbjudas ett högkvalitativt och professionellt kulturutbud.

De regionala kulturinstitutionerna har å ena sidan ett mångfasetterat uppdrag, å andra sidan en ekonomisk situation inte utan problem. Den regionala kulturen finansieras med både landstingsanslag och statliga medel. Det är dock landstinget som har huvudansvaret för institutionernas framtid, med undantag för Länsmusiken där Örebro kommun som majoritetsägare har det största ansvaret.

Centerpartiet anser att de regionala kulturinstitutionernas bas under de närmaste åren bör förstärkas med, förslagsvis, ett par miljoner om året. Därigenom skulle till exempel Länsmuseet beredas en reell möjlighet att föra sitt påbörjade omställningsarbete i mål på ett konstruktivt sätt. Centerpartiets förslag harmonierar för övrigt väl med skrivningen i senaste budgetförslaget från Alliansen i landstinget om ett kulturlyft 2014–2016.

För Centerpartiet är det

en självklarhet att de kultursatsningar som görs med regionala medel ska komma länsinvånarna i hela länet till del. Oavsett vilken länsinstitution det handlar om bör det tydligt ingå i uppdraget att man har ett länsansvar inom sin verksamhet.

Centerpartiet ser positivt

på den typ av samarbete som förekommer mellan de regionala institutionerna och verksamheter ute i länet som Stadra teater och Opera på Skäret.

Centerpartiet anser att den regionala satsningen på kultur ute i länet bör utökas och inom en nära framtid omfatta Konst på Hög i Kumla kommun. Detta förutsätter naturligtvis att Kumla kommun möter regionen på lämpligt sätt, vilket redan föreslagits av Centerpartiet i Kumla. Det kan också övervägas om inte de industrihistoriska och geologiska aspekterna på Kvarntorps- och Yxhultsområdet ska inkluderas. I Centerpartiet anser vi att Konst på Hög är en kulturattraktion som ger betydande regionalt mervärde och som lockar besökare till länet.

Nåväl, kulturen har fler ben att stå på. Folkbildning, föreningsliv, ja hela det civila samhället har betydelse för en levande och demokratisk kultur. Det är faktiskt så att folkbildningen är den i särklass största kulturarrangören med många arrangemang, ofta genomförda tillsammans med föreningslivet.

Det behöver också sägas att det egna frivilliga bildandet skapar egenvärde, självkänsla och välmående och motverkar isolering och utanförskap. Centerpartiet kommer att verka för höjda anslag till folkbildningen.

För att stärka positionen

som en attraktiv region behöver Örebro län en framåtsträvande kulturpolitik och ett aktivt civilt samhälle.

Torbjörn Ahlin (C) om betydelsen av att satsa på kulturen i länet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons