Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Örebro läns museum vill vara hela regionens museum

Annons

Hela Region Örebro län ska leva. Regionens invånare ska kunna utvecklas på lika villkor och vi politiker måste driva en politik med hela regionens bästa i åtanke när vi beslutar om stöd och satsningar.

Vi är övertygade om att kultur ger livet en djupare innebörd och hjälper oss att förstå både oss själva och det samhälle vi lever i. Kultur har ett stort värde som går utöver dess tillväxtskapande funktion och är en viktig pusselbit i Region Örebro läns strävan efter hållbar utveckling. Inte minst demokrati och kultur är företeelser som hänger ihop, interagerar och främjar varandra och kulturpolitiken måste därför förenas med andra politikområden. Ett rikt kulturliv – professionell upplevelsekultur och kulturarvsinstitutioner liksom amatör-, barn- och ungdomskultur är viktiga delar av offentlig verksamhet.

Vårt uppdrag är att låta kulturen komma alla i hela länet till del. Det ska inte vara långt till kulturen. Rätten att kunna utöva, uppleva och tolka kultur ska finnas för alla och därför vill vi underlätta för att kulturverksamheter ska kunna integreras i barn- och ungas vardag i vår region.

Siggebohyttans bergsmansgård från 1700-talet mellan Lindesberg och Nora och är ett viktigt och unikt exempel på hur en bergsmansgård i Bergslagen kunde se ut. Gården är numera i Örebro läns museums ägo och klassas av Riksantikvarieämbetet som riksintresse för kulturmiljövården – den verksamhet som syftar till att synliggöra den utveckling som skapat dagens samhälle.

Siggebohyttan utgör ett ovärderligt och oersättligt källmaterial som bör brukas, inte minst i undervisning. Anläggningen är också oerhört viktig ur turismsynpunkt och som identitetsbärare i Bergslagen. Trots detta har anläggningen varit stängd under de två senaste säsongerna. Innan dess hölls anläggningen öppen med hjälp av Lindesbergs kommun.

Örebro läns museums övergripande mål och uppdrag denna mandatperiod är att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv som är angeläget för dagens människor. Länsmuseet ska vara en mötesplats för reflektion kring det förflutna, samtiden och framtiden och bedriva en verksamhet som är angelägen för alla.

Museet ska också vara en regional kunskapsresurs som ska kunna kommunicera regionala berättelser. I den regionala kulturplan som fortfarande är aktuell framgår det att museet ska bidra till att öka kunskapen om länets bebyggelse och kulturmiljöer.

På flera ställen i vårt län pågår bra satsningar där kommuner samverkar med varandra och med regionen. Det är avgörande för att kunna upprätthålla kvalitet och finna effektiva lösningar på gemensamma utmaningar och mål.

Vi vill tydliggöra Örebro läns museums roll som hela regionens museum och väljer därför att inför säsongen 2015 åter öppna Siggebohyttans bergsmansgård för besök. Samtidigt söker vi även samarbeten med andra för att kommande säsonger till fullo kunna ta till vara anläggningens potential som kunskapsresurs, besöksmål och tillgång i norra delen av regionen.

Vi tar vårt uppdrag att låta kulturen komma alla i hela länet till del på allvar. Vi låter kulturen bli en viktig pusselbit i strävan efter hållbar utveckling i Region Örebro län.

Emma Ode

Vice ordförande för Örebro läns museum (MP)

Hans Karlsson

Ordförande för Örebro läns museum (S)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons