Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiker och företag måste se till regionens utveckling

Annons

Välfärd och utveckling i alla delar av landet är viktigt för ett fungerande samhälle. Den snabba urbanisering vi ser skapar svårigheter för både stad och landsbygd. Trängseln, föroreningarna och bostadsbristen ökar i staden, samtidigt som de mindre tätorterna dräneras på skatteunderlag. Det kan bli svårt att upprätthålla viktig samhällsservice.

Centraliseringen sker även i Örebro län. Alltfler människor flyttar in till centralorter, och det gäller även företag och verksamheter. Genom en god regional planering skulle Örebro stad kunna utvecklas utan att det sker på bekostnad av mindre tätorter. I stället för att verka för att Örebro ska få så många stora lager, huvudkontor och tågdepåer som möjligt måste våra politiker och företag se utvecklingen ur ett regionalt perspektiv och inrikta sig på att få fler att etablera sig i de övriga kommunerna i länet.

Vi behöver helt enkelt en regional utvecklingspolitik med decentralisering som ett av målen. Örebro kommun skulle kunna vara pådrivande i det arbetet. Tyvärr kan vi se motsatta tendenser.

I dagsläget planerar det politiskt styrda Mälab (Mälardalstrafik AB) för en anläggning för städ och lättare service av tåg mellan Gustavsvik och Aspholmen i centrala Örebro. Men Miljöpartiet de gröna tycker att en tågdepå i Örebro är en ogenomtänkt idé av flera skäl. Riksrevisionen menar att depåer ska ligga i knut- eller ändpunkter i tågsystemet. Örebro ligger i stället mitt på linjen, strax före järnvägsknutpunkten Hallsberg. En anläggning i Örebro skulle därmed leda till tomtransporter från och till Hallsberg. Följden blir att färre persontåg kan passera Örebro. Och när tågen behöver mer än städning behöver de ändå köras till Hallsberg för till exempel hjulsvarvning, kadaversanering och avisning.

Riksrevisionens färska rapport om orsakerna till bristerna i tågtrafiken (RIR 2013:18) visar att den svenska järnvägen är i kris, och att detta bland annat beror på just felplacerade och ineffektiva järnvägsdepåer, om ”omfattande tomtransporter” som ”försvårar möjligheten att uppnå punktlighet”. Tomma tåg transporteras dagligen på ett trångt järnvägsnät där tågoperatörer kämpar om plats för gods- och persontransporter.

Medan Örebro bara är i planeringsstadiet av en tågdepå har detaljplanen för Rala i Hallsberg nyligen vunnit laga kraft. Området är planerat för norra Europas största depåområde för järnväg och ligger endast en och en halv mil från Örebros Södra järnvägsstation. Med ett depåområde i Rala är det mycket tveksamt om det går att få lönsamhet för en liten depå i Örebro. Miljöpartiet de gröna i Örebro län anser därför att Hallsberg är det bästa alternativet för en ny tågdepå i länet.

Utvecklingsplanen för järnvägsområdet i Örebro som just nu är på remiss lyfter fram vikten av en attraktiv entré till staden, något som en ny tågdepå knappast bidrar till. Dessutom begränsas möjligheterna till en framtida placering av ett tågstopp i just detta område, med närhet till Gustavsviksområdet och flera växande bostadsområden i södra Örebro. Järnvägsområdets utveckling bör prioriteras först, innan beslut fattas om enstaka större byggnader på området.

Om Örebro kommun i framtiden vill omvandla Aspholmen till bostäder och kontor kan en tågdepå också skapa en barriär som gör det svårare att sammanbinda detta område med centrala Örebro. Att växa genom att bygga en tätare stad ger kortare avstånd, och främjar gång- och cykelresor. Att då bebygga centralt belägen mark en knapp kilometer från cent-rum med en tågdepå är inte rätt väg. Även om det finns befintligt spår och byggnaden är relativt enkel att uppföra så är risken stor att det blir en mer permanent lösning än vad som ursprungligen var tänkt.

Miljöpartiet anser att Mälab i stället för att bygga nytt i centrala Örebro bör utnyttja den befintliga tågdepå som byggs i Hallsberg. Då får vi på samma gång en stärkt regional utveckling, ett klokare markutnyttjande i Örebro och en effektivare lösning för tågtrafiken.

Sara Richert

Ledamot i programnämnd Samhällsbyggnad (MP)

Örebro kommun

Emma Ode

Vice ordförande för Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden (MP)

Hallsbergs kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons