Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Preventivmedelspott skulle öka rättvisan och valfriheten

När politikerna runt om i landstingen bestämmer vilka preventivmedel som bör subventioneras försummas lätt individens behov. Subventionerna regleras av politiker utifrån en kollektivistisk synvinkel.

Annons

Val av preventivmedel kan vara en lång väg att gå, då alla reagerar olika på olika sorters preparat.

I politikernas val av subventionering stryps möjligheten till att individer som inte följer det val av preparat som politikerna tycker, faller mellan stolarna.

Individer som väljer att använda preventivmedel borde inte drabbas negativt för att inte kunna anpassa sin medicinering efter kollektivet.

En selektiv subventionering av politiker drabbar både individen och marknaden negativt.

I stället för att subventionera vissa preparat utifrån politikernas håll, vill vi att det erbjuds en preventivpott.

Denna pott ges till den individ under 26 år, som önskar använda preventivmedel.

Potten ska utfärdas från statligt håll, då dess värde kan skilja sig mellan landstingen.

Skillnaden i värde drabbar fattigare landsting negativt, eftersom de i rimlighetens namn står inför lika stor efterfrågan, men har mindre resurser till att möta den.

Jämställdhetspolitiken, och i detta fall förslaget om en preventivpott, ska inte missgynna människor utifrån var de bor någonstans i landet.

Oavsett om man lever i en rik storstad eller på en fattig landsbygd.

I nuläget sker subventioneringen och tillhandahållandet av preventivmedel genom landstingets regi. Detta är ett problem, då det uppstår stora skillnader i utbudet mellan regionerna.

I frågan om en preventivpott, skulle landstinget vara ett tvivelaktigt organ för en sådan reform. Vi tror att preventivpotten bör utfärdas och hanteras av staten som på så sätt kan skapa ett mer jämlikt pottvärde.

Subventioner snedvrider marknaden och hindrar personer ekonomiskt att välja de preparat som inte är subventionerade.

Preventivpotten möjliggör att alla personer får ett mer jämlikt utbud, utan att marknaden förlorar sin konkurrens och hädanefter får en mer konsumentanpassad utveckling.

Förslaget bygger främst på en utökad frihet för individen med förankring till en mer jämställd politik. Preventivmedel är en av jämställdhetsreformerna som tidigare har och fortfarande ökar personers kontroll över sin kropp, sitt liv och sin sexualitet.

Preventivpotten är ett till steg i den utvecklingen.

I nuläget drabbas unga tjejer negativt av rådande system. Hur länge ska vi vänta? Vi borde prioritera deras hälsa och välmående, och inte politikers vilja att sponsra några utvalda företag.

Vice distriktsordförande CUF Örebro

Amanda Höjer (C)

förste vice i kommunfullmäktige Lekeberg

Linnea Hylén (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons