Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privata aktörer avgörande för om ett Lillån Center kan starta

Annons

För många örebroare fick nedläggningen av Coop Forum Lillån stora konsekvenser. Ett stort område blev av med sin närmaste plats att handla, uträtta ärenden och träffa andra människor. Men dessutom såg en del nedläggningen som ännu ett tecken på problemen för de mindre tätorterna. Det positiva var att denna känsla också samlade engagemanget för bygden och gav ett gemensamt mål: att återskapa ett centrum för Lillån-Hovsta och området norrut.

Sedan nedläggningen blev känd har kommunledningen arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för att ny handel ska uppstå. För Örebro kommun är det självklart att vi ska göra vad vi kan för att ny handel etableras och att området får en mötesplats. Men om det ska vara möjligt måste privata aktörer också bidra.

Vi har fört många samtal med fastighetsägaren för att se vad som är möjligt att göra. Kommunen äger inte lokalen och vi kan vare sig starta affär eller få någon annan att göra det. Vi är dock hoppfulla inför fastig-hetsägarens ambition att en mindre livsmedelsbutik ska etableras i området och inser att det förutsätter att även offentliga verksamhet skapas i området. Det krävs flera verksamheter i området för att det ska bli attraktivt för privata aktörer att etablera sig.

Därför har kommunen tagit fram en avsiktsförklaring som kommunen och fastighetsägaren har skrivit på. Kommunen förbinder sig att utreda hur befintlig, och ny, verksamhet kan flyttas till området utan att det innebära några nya kostnader för kommunen.

Örebro kommun har, efter dialog med de lokala fotbollsklubbarna, redan åtagit sig att den konstgräsplan som enligt beslut ska anläggas i Lillån-Hovsta, placeras vid det gamla Coop. Det är en viktig pusselbit för att ett idrottscentrum ska kunna bli av. Dessutom ska det utredas vidare om annan ungdomsverksamhet, till exempel Lillåns fritidsgård, kan förläggas i lokalen och om idrotts- och kulturverksamhet som i dag finns på andra ställen i kommunen kan flytta och ”ta med sig” sin hyra.

Avsiktsförklaringen mellan Örebro kommun och fastighetsägaren innebär att vi är överens om en inriktning, och om att båda parter har åtaganden för att möjliggöra visionen om ett ”Lillån Center”. Kommunen åtar sig att utreda möjligheterna att flytta verksamhet, men vi är tydliga med att om inte handel och annan service startas av privata aktörer så kan helheten inte heller bli av. Vi ska hushålla med skattebetalarnas pengar och inte satsa på något nytt idrottscentrum om inte externa finansiärer också är med och bidrar på de sätt de kan.

Vi vill ha fler mötesplatser där kommunens invånare kan delta i aktiviteter, likväl som att använda offentlig och privat service. Ett framgångsrikt stadsdelscentrum förutsätter en blandning av offentlig och privat service. Därför håller vi tummarna för att det finns privata finansiärer som vill vara med och utveckla ett centrum i Lillån och bidra till Örebros utveckling. Tillsammans med deras vilja och engagemang kan något bra komma ut ur nedläggningen av Coop Forum Lillån.

Björn Sundin, kommunalråd samhällsbyggnad (S)

Hannah Ljung, vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad (C)

Behcet Barsom, presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad (KD)

Björn Sundin Kommunalråd (S) med flera

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons