Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringen miljardsatsar på stridsflygplan och ubåtar

Den senaste tidens djupt oroande utveckling i Ukraina kommer att sätta spår i den svenska säkerhets- och försvarspolitiken.

Annons

Vi kan aldrig tolerera att militär aggression ändrar Europas gränser.

Utvecklingen vi har sett understryker vikten av att den pågående försvarsreformen genomförs.

Det försvar Socialdemokraterna lämnade efter sig 2006 var, efter år av nedläggningar och nedskärningar, ett försvagat försvar.

Reformen som påbörjades 2009 syftar till att ha tillgängliga och användbara förband, med hög rörlighet, som kan användas där de behövs.

Det är en viktig del av vår tröskelförmåga.

Försvaret ska tillsammans med andra medel vara en tillräckligt hög tröskel för att ingen ska försöka kliva över den.

Regeringen har höjt anslagen till försvaret två år i rad. I höstas ökade regeringen förbandsanslaget för att försvarsmakten ska kunna öva och anställa fler soldater.

Jag har varit tydlig med att vi behöver öka tempot i byggandet av ett starkare försvar.

Alliansregeringen föreslår en väsentlig förstärkning av försvaret både på kort och på lång sikt, utöver de tillskott som redan har beslutats.

Satsningarna innebär en stegvis förstärkning av försvarsanslagen fram till 2024 då ökningen uppgår till 5,5 miljarder kronor årligen.

Satsningarna behövs för att i större omfattning och i snabbare takt anskaffa nytt luftvärn och för att öka antalet stridsflygplan – till 70 Jas 39 E - mot de 60 riksdagen har beslutat om.

Dessutom möjliggör tillskottet en satsning på Sveriges ubåtsförmåga med totalt fem ubåtar i insatsorganisationen.

Vi vill också modifiera två korvetter i Göteborgsklass för att förlänga deras livslängd. Därtill vill vi tillföra medel redan nästa år för att öka bemanningen. Samtliga system innebär en ökad försvarsförmåga och tillsammans förstärker de försvarets tröskeleffekt.

Utvecklingen i närområdet motiverar en ökad närvaro i Östersjön och på Gotland. Vi vill se en utökad övningsverksamhet i och över Östersjön för samtliga stridskrafter, till exempel genom större markstridsövningar och tillfällig basering på Gotland för marin och flyg.

Vi kommer också att tillföra resurser för att öka incidentberedskapen. En högre närvaro ger bättre förutsättningar att tidigt upptäcka och avvisa eventuella hot.

Hemvärnet ska även ges ökade möjligheter att öva.

Redan hösten 2012 inleddes ett arbete i regeringskansliet, tillsammans med Försvarsmakten, i syfte nå balans mellan verksamhet och ekonomi. Målsättningen var att ge underlag för strategiska beslut för att genomföra försvarsbeslutet från 2009 och att samordna med arbetet inför kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut. Alliansens förslag tar sin utgångspunkt i vad Försvarsmakten själva har efterfrågat i sina underlag.

Försvarsmakten får nu förbättrade förutsättningar att genomföra verksamhet, såväl i skarpa insatser som i utbildning och övning. Alliansregeringens satsningar är ett trendbrott och innebär att försvarets förmåga stärks väsentligt.

Försvarsminister

Karin Enström (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons