Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionen tar helhetsgrepp på hållbarhet och hälsa

Vår långsiktiga hälsa är beroende av frisk miljö, att vi har ett jobb att gå till, att vi har inflytande över vår vardag samt lever i ett positivt sammanhang. Majoriteten i Region Örebro län; S, MP och V har därför länge drivit frågan om att ta ett helhetsgrepp kring hur hälso- och sjukvården kan bidra till en bättre social, ekologisk och ekonomisk hållbar region.

Annons
Hållbart. USÖ är det universitetssjukhus i Sverige som förbrukar minst energi per kvadratmeter. Arkivfoto: NA

Nu har alla nämnder och verksamheter fått i uppdrag att jobba med frågan i sitt dagliga arbete. Vi ska också ta fram en strategi, ett hållbarhetsprogram, som vägleder Region Örebro läns kommande arbete med hållbar utveckling baserat på vetenskap och forskning.

Region Örebro län är en stor organisation som omsätter över åtta miljarder kronor varje år. Den allra största delen handlar om att vi ska kunna erbjuda den bästa vården för barn, sjuka och äldre. Samtidigt jobbar vi med att på olika sätt få en positiv utveckling för länet när det gäller nya företag, jobb och utbildning. Nu vill vi säkerställa att vår egen verksamhet också aktivt bidrar till miljön och livsvillkoren för oss länsinvånare.

Att jordens resurser håller på att utarmas och att klimatförändringarna ger konsekvenser för människans hälsa är ju väl känt. Region Örebro län har redan varit förutseende och tagit flera steg som minskar skadlig miljöpåverkan. Vi har varit ledande i landstingsvärlden på att servera en hög andel ekologisk mat. Snart är hälften av all mat som serveras på våra tre sjukhus ekologisk.

Nu har vi gått vidare tillsammans med kommunerna för att utveckla skolmåltiderna så att fler barn äter sig mätta och samtidigt minskar svinn och ekologiskt avtryck.

Regionen har även ställt om kollektivtrafiken stegvis till klimatsmarta fordon. Energibesparing har reducerat vår energiförbrukning och sparat pengar. USÖ är det universitetssjukhus som förbrukar minst energi per kvadratmeter i Sverige.

Men också sociala krav är viktiga då vi köper många produkter från länder med mycket sämre arbetsvillkor. Här har vi engagerat oss tillsammans med andra landsting och regioner för att kunna påverka och inspektera arbetsmiljön på plats i exempelvis Indien.

Nu vill vi gå ett steg längre och titta på sambandet mellan social rättvisa, kretsloppstänkande och ekonomi. Många moderna hälsoproblem hänger ihop med sociala förhållanden och hur vi vårdar vår miljö.

Ska Region Örebro län fortsätta att utvecklas hållbart behöver vi titta på jämlik hälsa, sysselsättning, integration och demokrati tillsammans med en effektiv användning av våra naturresurser. Samtidigt som medborgarnas skattemedel ska användas effektivt.

Vi har höga ambitioner att hushålla med pengarna och inte belasta miljön samtidigt som bästa service ska erbjudas.

Våra barn och barnbarn ska förstås ha samma möjligheter att få högspecialiserad vård eller goda pendlingsmöjligheter som vi tar för givet i dag.

Vårt gemensamma långsiktiga mål är, som det definieras i Brundlandtskommissionen ”en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons