Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riv de nationella hindren och skapa en enda marknad

Annons

Många av EU:s medlemsländer kämpar med efterdyningarna av den ekonomiska krisen. Arbetslösheten har på flera håll stabiliserats på alltför höga nivåer. Vår viktigaste utmaning för framtiden är därför att skapa nya jobb. I telekombranschen och IT-sektorn finns en stor tillväxtpotential. Men för att dessa branscher ska kunna nå sin fulla potential och konkurrera globalt, behöver de en stor europeisk hemmamarknad. En gemensam telekommarknad, som EU-kommissionen föreslår, skulle öka BNP-tillväxten i EU med 110 miljarder euro per år.

I Europa finns ett hundratal större mobiloperatörer: I USA är de färre än tio stycken. Det är nästan sju gånger så dyrt att ringa ett mobiltelefonsamtal i Nederländerna som i Litauen. Nationella regelverk tvingar operatörer att söka nya tillstånd för varje land som de etablerar sig i. Även om EU har tagit bort en del nationella hinder, är den europeiska marknaden för telekomtjänster fortfarande splittrad i 28 nationella delar.

På 1990-talet när mobiltelefonin slog igenom var Europa ledande inom tillverkning av telefoner och utbyggnad av mobilkommunikation. På senare tid, har vi tappat vårt försprång. Europeiska mobiltelefonnäten är i dag så eftersatta att vi inte kan nyttja den senaste tekniken till fullo. Endast 26 procent av EU-medborgarna har tillgång till 4G i telefonen, jämfört med 90 procent i USA.

Många företag är beroende av snabb internetuppkoppling och effektiv telekommunikation. Tyvärr anser 40 procent av företagen i EU att deras konkurrenskraft hämmas av långsamma uppkopplingar, otillförlitliga nät och dålig service, enligt en nyligen genomförd undersökning.

En tillgång till mobilt internet är en självklarhet för många européer. Lika självklart är det för många att resa mellan EU-länder och exempelvis pendla över Öresundsbron varje morgon. Men det kostar det 45 gånger mer att skicka ett mejl med en svensk mobil till Malmö från Köpenhamn än från Kiruna trots att avståndet mellan Köpenhamn och Malmö är en bråkdel av sträckan mellan Malmö och Kiruna. Därför stänger många människor av mobiltelefonen när de passerar en nationell gräns.

I vårt förslag till en gemensam telekommarknad från i höstas ingår bland annat slopade roamingavgifter. Vi anser att det ska kosta lika mycket att ringa ett mobilsamtal mellan två EU-länder som inom ett land. Då skulle användning av mobiltelefoner öka, vilket på sikt är bra inte bara för konsumenterna utan även för operatörerna och ekonomin i stort.

Vi vill förenkla för operatörerna, så att de endast behöver söka ett EU-tillstånd för samtliga 28 medlemsländerna. I dag krävs det 28 tillstånd. En gemensam marknad med fler kunder skulle göra det mer lönsamt att bygga ut näten och öka kapaciteteten. Det skulle öka effektiviteten i ekonomin och enligt våra beräkningar ge 105 000 nya jobb.

Europa kan på nytt bli världsledande inom telekom och digitala tjänster. Men vi måste ge företag förutsättningar att växa och konkurrera globalt. Det är därför viktigt att Europaparlamentet och medlemsländerna stödjer vårt förslag så att vi kan riva de nationella hindren som står i vägen för en gemensam telekommarknad. Att förhala vårt förslag är inte till nytta för någon, förutom för Europas konkurrenter.

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

Pierre Schellekens

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons