Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rubrik saknas

Annons

Som bibliotekarier ifrågasätter vi starkt kultur- och medborgarnämndens beslut om satsning på fotbollsaktiviteter i Vivalla. Om inte politikerna i nämnden värnar kulturen och däribland biblioteken – vem gör det då i Örebro kommun? Att ta medel från den redan magra kulturbudgeten till ytterligare fritidssatsningar är ett felaktigt beslut som bör rivas upp.

I artikeln påstås att fotbollssatsningen inte sker på ”bekostnad av kultur i staden”, samtidigt som nämnden väljer att inte återställa medianslaget med 800 000. I Svensk biblioteksförenings senaste statistik intar Örebro kommuns bibliotek jumboplatsen bland ”medelstora städer i Sverige”. Vi har det i särklass lägsta medianslaget jämfört med andra liknande kommuner. Statistiken pekar också på ett tydligt samband mellan medianslag och antal besök och lån.

All forskning visar samstämmigt att det största enskilda verktyget för ”integration” är språket. Här har kultur- och medborgarnämnden en stor och viktig uppgift att fylla. Våra bibliotek är mycket viktiga arenor när det gäller tillgång till språket via litteratur men även via samtal. Läsfrämjande arbete och god tillgång till litteratur både på svenska och hemspråket stärker och bygger upp individen.

Den satsning på kultur som man i artikeln hänvisar till: ett kombinerat folk- och skolbibliotek i Adolfsberg, är bra, men långt ifrån tillräckligt. Medieanslaget urholkas år efter år. Det finns inga möjligheter för biblioteket att möta önskemålen och behoven hos invånarna i Örebro. Inte heller beslutet om tre Mediajukeboxar (som inte får placeras på bibliotek) speglar besökarnas behov.

Under året står Örebro kommun inför ett stort åtagande då anhöriginvandringen från Somalia väntas komma i gång. Det kan handla om ungefär 700 personer som ska finna en framtid i vår stad. Många av dem kommer att bo i Vivalla där många anhöriga redan bor. Ett större stöd till det arbete som redan i dag bedrivs på biblioteken skulle vara en satsning åt rätt håll och ge de nya örebroarna en rimlig chans.

Det finns starka krafter på förvaltningsnivå som vurmar för fotboll och fritid. Visst är idrott viktigt och roligt men det är inte och kan aldrig vara kultur- och medborgarnämndens uppgift. Man gör det enkelt för sig om man tror att fotbollar ska lösa integrationsfrågan.

Vi instämmer med Börje Ströms önskan om en renodlad kulturnämnd. Kulturen behöver försvaras i Örebro. Örebro blev Årets idrottsstad 2011. Blir vi någonsin Årets kulturstad?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons