Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så kan vi förnya Örebros villaområden

Örebro växer kraftigt. År 2022 kommer vi att vara över 150 000 invånare. Men bristen på bostäder och kontorsplatser är en utmaning.

Annons

Som arkitekt vill jag bidra med idéer för hur vi får fart på bostadsbyggandet.

Att Örebro är en attraktiv stad är positivt. När människor flyttar hit och befolkningen växer skapar det förutsättningar för ett större utbud av jobb, utbildning, mötesplatser och kultur. Men om det saknas bostäder och lokaler riskerar den positiva utvecklingen att stanna av.

I mitt yrke som arkitekt strävar jag efter att hitta lösningar som räcker längre än vår generation och som rymmer ett långsiktigt ansvarstagande – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Mina förslag syftar till att Örebro ska kunna växa hållbart.

Vi behöver mark att bygga på. Därför har jag och mina kolleger på White arkitekter tagit ett eget initiativ för att söka efter ”bortglömda” tomter och områden. Vi cyklar genom staden och letar efter möjliga tomter. Platserna erbjuder vi intresserade fastighetsägare och byggföretag.

Vi behöver en modern detaljplan. Jag vill att Örebro genomför ett försök med flexibel detaljplan som inte innehåller begränsning av höjd eller antal våningar. I vissa länder begränsas byggnationen av hur solen faller på angränsande tomter. Om grannen inte skuggas går det bra att bygga. Det öppnar för nya arkitektoniska lösningar och fler bostäder i Örebro.

Vi behöver rusta upp stadens ytterområden. Efterfrågan på lägenheter med låg hyra är stor. För att möta efterfrågan behöver vi renovera och energieffektivisera våra bostadsområden från 1960- och 70-talet. Genomför förnyelsen i dialog med de boende och fokusera på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Låt projektet ”Mitt gröna kvarter” i Vivalla vara en förebild för andra områden i Örebro och resten av Sverige.

Satsa på förtätning och skrota parkeringsnormen. En tätare stad minskar beroendet av bilen och får fler att välja cykel, bilpool och kollektivtrafik. Bland ungdomar 18–24 år har bilinnehavet minskat med 70 procent de senaste tjugo åren. Ett krav på parkering för varje bostad som byggs känns därför otidsenligt.

Förnya Örebros villaområden. Villor och radhus erbjuder värden som många efterfrågar. En lösning för fler villor kan vara att bygga på mindre tomter. I Sverige är en normal villatomt cirka 700 meter, i Japan cirka 70 meter. Genom att bygga smart i fler våningar skapar vi en ny typ av arkitektur, en tät stad med ett hållbart utnyttjande av mark. Ytterligare ett sätt att bygga fler bostäder är att ta bort begränsningen av antal hushåll per tomt i villaområden. Det skulle öppna för en organisk förändring av glesa bostadsområden till täta, stadsmässiga miljöer.

Detta är några av mina förslag för fler bostäder, kontor och lokaler i Örebro. Jag hoppas att de kan fungera som inspiration och underlag för fortsatta diskussioner om stadens utveckling. Ett sådant samtal lägger grunden för en stad där människor trivs och utvecklas. Låt oss fortsätta snacka stad!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons