Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska sjuka äldre slippa hamna ”mellan stolarna”

Annons
bra exempel.  Vårdcentralen Ängen i Örebro är en förebild för Noras socialdemokrater när det gäller samordning av de äldres vård. Arkivfoto: Anders Erkman

Vi har en alltmer åldrande befolkning vilket ställer krav på landsting och kommuner. Det är alltfler äldre som har flera olika sjukdomar samtidigt som är i behov av både kommunal omsorg, vård på vårdcentraler och specialistvård. Vi ser att många äldre riskerar hamna ”mellan stolarna” mellan de båda vårdaktörerna kommuner och landsting.

Kommun och landsting har ett gemensamt ansvar för att invånarnas behov av vård och omsorg tillgodoses och är av god kvalitet. Människor som är i behov av vård och omsorgstjänster ska inte behöva fundera på vilken ”skattepåse” som ska finansiera insatserna, detta är en uppgift för tjänstemän och politiker.

För att ge en gränslös, kvalitativt god vård och omsorgsinsatser i Nora, är det viktigt att det finns en trygghet, långsiktighet och kontinuitet i beslutsprocesserna.

Det bygger på individers kunskap om och förtroende för varandra, vilket kräver en stabil struktur och organisation.

För att utveckla och stärka samarbetet mellan Nora kommun och landstinget vill vi skapa ett nytt boende med helhetssyn, där vård och omsorg samarbetar i nära anslutning till sjukvården.

Därför kommer vi socialdemokrater att gemensamt försöka få mandat för att vi ska kunna gå vidare med att utreda detta.

I vår äldreboendevision kommer också en tydlig central mötesplats för äldre att finnas.

Att som äldre ha möjlighet till en mötesplats för social samvaro, fysisk aktivitet, kulturella aktiviteter med mera och dessutom möjlighet till att köpa en för äldre rätt sammansatt måltid är viktigt för att äldre ska kunna hålla sig friskare högre upp i åldrarna.

Boendet är viktigt, men det finna andra delar som också behöver förbättras. En satsning som riktar sig till äldre i hela länet är vårdcentralen Ängen i Örebro kommun.

Det är ett unikt samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen i Örebro. I anslutning till vårdcentralen finns äldreboenden. Samma koncept som vi tänker oss i Nora, att vården ska finnas nära boendet.

På Ängen bedrivs även forskning som kommer äldre till del.

Forskning är viktigt för att utveckla vården för äldre.

I landstinget satsar vi cirka 100 miljoner på forskning och vi har öronmärkt medel som direkt ska gå till forskning kring äldres sjukdomar. Nora kommun är med och arbetar i projekt tillsammans med landstinget och de andra kommunerna i länet som heter ViSam. ViSam är en samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring mellan kommun och landsting.

Modellen kopieras nu av halva Sverige som metod. Vi är på väg framåt.

Ett annat viktigt projekt som vi socialdemokrater tagit initiativ till i landstinget är projektet ”Passion för livet”.

Syftet med Passion för livet är att ge äldre kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv och själva aktivt ta ansvar för sitt åldrande.

Enligt vårt socialdemokratiska synsätt måste politiken få ett starkt mandat för att våga satsa på att bygga flera nya bostäder av varierad art och kvalitet för att det ska finnas boenden som passar många människors olika behov.

Nora ska vara en attraktiv kommun där människor i alla åldrar ska känna att de kan finna sin boendemiljö. Detta gäller inte minst för alla äldre som bor i Nora i dag!

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons