Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbetet mellan region och universitet måste utvecklas

Annons

Mycket av de regionala utvecklingsfrågorna har alltsedan Sveriges inträde i EU 1995 förflyttats dels till den europeiska arenan, dels till den regionala nivån. För kommuner och regioner har förändringen varit omvälvande. Regional utvecklingspolitik har genom EU-medlemskapet fått en tydlig underifrånprofil.

Staten kan inte som förr villkorslöst diktera villkoren. Kommuner och regioner kan påverka hur regionalpolitiken ska bedrivas. Detta är en viktig del av den europeiska sammanhållningspolitiken som Centerpartiet slår vakt om.

Den 1 januari 2015 går Örebro läns landsting samman med Regionförbundet för att bli Region Örebro län. Därmed överförs det regionala utvecklingsansvaret till det folkvalda regionala organet. Detta innebär att ett inriktningsbeslut som togs av Centerpartiets riksstämma redan 1990 nu förverkligas för vårt län.

För att kunna erbjuda en gemensamt skattefinansierad välfärd krävs en hållbar tillväxt i vår region. Tillväxtfrågorna kommer att få ökad betydelse i och med att Region Örebro län bildas.

Örebroregionen kännetecknas generellt av låg utbildningsnivå. Vi måste arbeta för att den allmänna utbildningsnivån i länet höjs och att insatser på området harmonieras med arbetsmarknadens behov.

Centerpartiet vill föra en politik som stimulerar till nya och växande företag i regionen. Ett led i att förbättra jordmånen är att utveckla samarbetet region-universitet-näringsliv-civilt samhälle.

Regionens innovationssystem behöver utvecklas. Politiken behöver verka för att regionen blir attraktivare för sådd- och riskkapital.

Vår region kännetecknas vidare av att tillväxten är väldigt ojämnt fördelad mellan kommunerna. Flera kommuner har vikande tillväxt, såväl företagsekonomiskt som befolkningsmässigt, medan andra, bland annat Örebro, har kraftig tillväxt. Centerpartiet vill att hela länet ska leva och utvecklas. Till det regionala ansvaret hör infrastruktur och kollektivtrafik – en nödvändighet för en hållbar utveckling.

Det är angeläget att kollektivtrafiken blir första valet för arbetspendlingen, där detta är möjligt. På så vis gynnas både regionens utveckling och miljön, samtidigt som vi blir delaktiga av det globala ansvarstagandet för klimatet.

I en bra infrastruktur krävs också ett välrustat finmaskigt landsvägsnät. Detta inte minst därför att vi eftersträvar en levande landsbygd. Centerpartiet vill se en Örebroregion där vi utrotar grusvägarna och du själv kan välja var du vill leva, bo och verka.

Vår region ska uppfattas som attraktiv. Regionen kommer att ha ett särskilt ansvar för de regionala kulturinstitutionerna och för länet upplevs som ett attraktivt turistmål.

En av de största utmaningarna för Region Örebro län är finansieringen av framtidens sjukvård. Länet har i dag en hälsostatus sämre än riksgenomsnittet.

Under det kommande decenniet kommer dessutom antalet äldre personer, över 75 år, att öka kraftfullt.

Den bästa garanten för att vi ska kunna klara den gemensamma finansieringen av hälso- och sjukvården är en hållbar tillväxt i hela samhället.

Centerpartiet anser att vår region och våra kommuner ska gå in i samarbeten och utvecklingsprojekt med regioner i Europa. Den bästa omvärldsbevakningen är att våga sticka ut näsan utanför gränsen. Det ger kunskaper och idéer för utveckling på hemmaplan och vi står alla bättre förberedda när förändringens vindar blåser över näringsliv och samhälle.

Kumla

Torbjörn Ahlin Kandidat till Europaparlamentet (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons