Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska alla barn få ta del av de nya statliga pengarna?

Om du varit på en musikfest med eleverna i Betelkyrkans musikskola, då har du sett barn från fem års ålder stå på scenen och spela tillsammans i rätt så avancerade musikstycken. Det du kanske inte tänker på är att det krävs miljontals synapser för att spela en enkel melodi.

Annons

Hjärnan måste tränas och åter tränas för att stärka de signalvägar en nervimpuls ska gå för att det ska bli ljuv musik.

I en rad undersökningar har man under de senaste årtiondena sett att musikträningen av hjärnan har fler goda effekter än att kunna spela ett instrument. Barn som tränar musik klarar ofta skolan bättre än andra barn och ju mer man övar, desto större är sannolikheten för att det ska gå riktigt bra. Arbetsminnet utvecklas snabbare hos de barn som spelar ett instrument.

Detta tror jag är ett starkt skäl till regeringens satsning på kommunala kulturskolor, där man skjuter till medel till en sänkning av avgifter. Tanken är nog att kultur ska vara mer tillgänglig för fler och att de goda effekterna av kultur får betydelse, i skolarbete svål som i ett eget rikare kulturliv.

Den kommunala kulturskolan är dock inte det enda alternativet. Det verkar som om regeringens satsning går förbi det civila samhället med den ideella sektorn. Jag saknar ett utökat stöd till de kulturföreningar som arbetar med barnkultur.

Det finns en del troliga problem om det enbart är de kommunala verksamheterna som får ta del av nya, statliga pengar. Föräldrar till barn i de fristående kulturskolorna kommer inte märka av någon avgiftssänkning.

Ju större skillnad det blir i avgift mellan de fristående, ofta ideellt drivna musikskolorna och de kommunala desto svårare blir det att bedriva den fristående verksamheten.

En avgiftssänkning hos enbart den kommunala kulturskolan kan alltså få till följd att färre barn kommer i åtnjutande av musikutbildning.

Ett annat problem med regeringens satsning är att kulturskolorna ofta har köer. De avhjälps inte med sänkta avgifter utan med utökad verksamhet. Här kan civila samhället hjälpa till och vara en resurs, men som förslaget är utformat så försvåras troligen den möjligheten.

Jag vill att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att spela instrument och få med sig alla de goda effekter det har.

Det kommer troligen inte nuvarande förslag att medföra i någon större utsträckning.

Bättre vore att införa ett kulturstöd som följer med barnet.

Då kan alla vi som arbetar med barnkultur, oavsett om det är i kommunal regi, ideellt eller i annan form få vara med och se till att fler barn får ta del av den resurs regeringen vill avsätta till avgiftssänkningar.

Om de statliga pengarna dimper ner vilar det ett tungt ansvar på våra lokalpolitiker att se till att konkurrensen inte snedvrids så till den milda grad att andra verksamhetsformer slås ut.

Besök gärna en musikfest hos oss, speciellt du som är politiker.

Troligen kommer du få en fin upplevelse och se att verksamheter som vår är värd ett starkt stöd.

Vi är beredda att växa och ge fler barn möjlighet till god utveckling, men det måste finnas förutsättningar.

Är politikerna i Örebro villiga att ge oss och andra fristående kulturföreningar dessa?

Rektor

Betelkyrkans musikskola

Mats-Olof Liljegren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons