Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skär ner antalet kyrkoherdar nu

Annons

Från 2014 förändras den kyrkliga organisationen i Örebro till ett pastorat med en kyrkoherde. Inte en dag för tidigt. Att vara kyrkoherde är primärt att vara arbetsledare och ansvarig för kyrkans arbete.

Lantkyrkoherdarna behövs ej heller, en kyrkoherde per kommun är helt tillräckligt. Vi behöver förenkla och klargöra organisationen, samt spara in pengar på kyrkans delvis medeltida organisation.

Löneutbetalningar kan med fördel läggas centralt i Uppsala, liksom stiftens administration. Ett nationellt stiftcentra räcker med tillsyn över hela Svenska kyrkan. Mera professionellt och en enhetlig tillsyn skulle bli till stor fördel för hela kyrkan.

I många kyrkor har gudstjänstlivet redan kollapsat. Ändå låtsas många präster som om inget har hänt.

Skippa kontrakten helt. Utse i stället biträdande biskopar (en per län) som kan samarbeta med ärkebiskopen centralt.

Vi får en tydligare organisation med klarare arbetsfördelning. Vi kan göra årliga besparingar i miljardklassen.

Inför enhetlig kyrkoavgift. Låt varje medlem kunna få anstånd med avgiften (så länge det behövs) så behöver ingen gå ur kyrkan av ekonomiska skäl.

Kyrkomusiker kan koncentreras dit där de bäst behövs. Småkyrkor kan drivas med modern musikanläggning med fjärrkontroll vid altaret.

Diakoner bör få göra det som andra diakoner i till exempel katolska, ortodoxa och anglikanska kyrkorna är kompetenta till. Nämligen begravningar, vigslar och dop. Låt kyrkans medlemmar få välja vilken diakon eller präst de vill ha.

Ge kyrkoherdarna en mera fristående och självständig ställning. De ska ej vara beroende av lokala kyrkopolitiker utan direkt vara underställda stiftsledningen.

Klargör kyrkans värdegrund. Se till att den följs, både bland anställda och förtroendevalda. Vi har inget behov i dag av kvinnoprästmotståndare, rasister, homofober, sociopater, antidemokrater som ej respekterar demokratiska beslut och så vidare. Våldsverkare göre sig ej besvär.

Klargör kyrkans målsättning. Som är att tjäna evangeliets sak. Fokus bör ligga på gudstjänst, att bidra till att gestalta Jesu sakramentala närvaro och dess konsekvenser.

Ge mera undervisning. Mera saklig omsorg. Ge kvinnor anställda av Svenska kyrkan tio procent högre lön, än männen som en symbolisk kompensation för historiska oförrätter. Inför lika lön och studielön åt alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons