Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolan är ingen värdeneutral plats

Annons
Under sin utbildning skall eleverna utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna agera som aktiva ansvarsfulla demokratiska medborgare samt utveckla de värden som dagens svenska samhälle vilar på. FOTO: Jonas Ekströmer/TT

I NA:s nyhetsspalter har vi kunnat läsa om den rasistiske läraren på friskolan och rektorns försvar av hans anställning. Rätten till yttrandefrihet lyfter också Ströman i en ledarkommentar. Det problematiska är att yttrandefrihetens gränser inte på allvar lyfts fram i relation till läraryrkets professionella innehåll.

Det demokratiska uppdraget är grundläggande för alla som verkar i skolan. Under sin utbildning skall eleverna utveckla de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna agera som aktiva ansvarsfulla demokratiska medborgare samt utveckla de värden som dagens svenska samhälle vilar på. Lärarens professionella uppdrag har flera dimensioner och är ett sammanhållet uppdrag. Det går inte att skilja mellan kunskap och värden, att lära sig något innebär i sig både fostran och disciplinering.

Sverige och den svenska skolan har åtagit sig att följa en rad internationella överenskommelser, vilka har återverkningar på skolans arbete för att motverka främlingsfientlighet och rasism.

Sverige och den svenska skolan har åtagit sig att följa en rad internationella överenskommelser, vilka har återverkningar på skolans arbete för att motverka främlingsfientlighet och rasism. FN:s mänskliga rättigheter och Barnkonventionen har direkta kopplingar till vår skolas värdegrund, där det uttrycks att alla människor har samma rättigheter och friheter liksom FN:s konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering grundat på hudfärg, härkomst, nationellt och etniskt ursprung.

I Regeringsförklaringen vid Riskdagens öppnade 2014 yttrades följande: …Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete motverka rasism… Detta följs upp i den svenska grundlagen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen 2010:800). I Brottsbalken 16 kap 8$ förbjuds uttalanden som …hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupper eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Och Diskrimineringslagen konkretiserar detsamma.

Att motverka rasism är en viktig del av personalens utbildningsuppdrag.

Lagar och styrdokument för skolan har som utgångspunkt ovanstående internationella överenskommelser och grundläggande svenska lagar, vilket har till följd att skollagen, läroplaner och ämnesplaner tydligt markerar att skolan inte är en värdeneutral plats. Skolans lagar och styrdokument visar att all skolpersonal ska arbeta för demokratiska värden och mänskliga rättigheter och samtidigt aktivt motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Att motverka rasism är en viktig del av personalens utbildningsuppdrag. När rektor på friskolan intervjuas i NA menar han att den uttalat rasistiske läraren sköter sitt läraruppdrag professionellt. För mig blir det då intressant i vilken mening den rasistiske läraren fullföljer läraruppdragets demokratiska och anti-rasistiska sida och i vilken mening friskolans rektor har tagit skolans värdeuppdrag på allvar. För skolans uppdrag har satt en gräns för yttrandefriheten i och med att värdegrunden ligger som en grundplatta för skolpersonalens arbete.

Dessutom innebär skolans uppdrag att man aktivt skall främja det demokratiska samhället både formellt och innehållsmässigt samt aktivt motverka främlingsfientligheten och rasismen. Mina frågor är då, hur läraren, som är aktiv och styrelseledamot i en öppet rasistisk organisation, arbetar för att främja de demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna i sitt professionella lärararbete? Hur arbetar friskolans rektor i det dagliga skolarbetet för att ge lärarna och eleverna förutsättningar att fungera i det svenska mångkulturella och demokratiska Sverige?

Frågan är, om den rasistiske läraren och friskolans rektor har insett att skolans demokratiska uppdrag och att motverka främlingsfientlighet och rasism inte är en förhandlingsfråga. Det är en del av vad det innebär att arbeta i den svenska skolan.

Stefan S Widqvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons