Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolelever bör få lära sig tidigt om psykisk ohälsa

Annons
Visar vägen. Så många som var fjärde människa i Sverige behöver någon gång under livet söka hjälp på grund av psykisk ohälsa. Arkivfoto: Björn Larsson Ask /TT

Psykisk ohälsa är vanligt i dagens samhälle. Psykisk ohälsa uppkommer i alla åldrar. En av fyra personer behöver någon gång i livet söka hjälp på grund av psykisk ohälsa. Sjukskrivningsstatistiken toppas av psykisk ohälsa. SKL för statistik med månadsvis uppdatering över nyregistreringar, uppföljningar och avslut.

För Örebro län visar statistiken att 1 743 nyregistrerades inom psykiatrin under 2014. Med psykisk ohälsa menas här både psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även barn och unga berörs, antingen är de själva drabbade eller annars drabbas människor i deras närhet; klasskamrater, föräldrar, syskon etcetera.

Ju längre tid det tar innan en person får hjälp för sin psykiska ohälsa, desto svårare blir konsekvenserna. Personen blir sjukare, får stanna hemma från skola eller arbete, fler psykiat-riska symptom kan uppkomma, personen kan bli mobbad då omgivningen inte förstår varför personen beter sig som den gör.

Med tanke på detta bör också skoleleverna få lära sig om psykisk ohälsa. De bör få veta hur olika psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar kan yttra sig, hur de kan stötta den som är drabbad och att psykisk ohälsa inte beror på att den drabbade är dum i huvudet. Och framför allt kommer eleverna att upptäcka om någon i deras närhet, eller de själva, har tecken på psykisk ohälsa.

Då psykisk ohälsa kan leda till ett livslångt lidande, med uteblivna skolresultat, dåligt socialt umgänge och sämre livskvalitet som följd, måste barn och ungdomar lära känna igen egen och närståendes eventuella psykiska ohälsa. Det går ofta att komma igen i livet, även när man får hjälp sent, men det lidande som dessa personer då har levt med i många år kan inte tas tillbaka. Så vad kan då hindra att man redan tidigt i livet går in och lär barn och ungdomar om psykisk ohälsa?

Psykiatrin i Region Örebro län bör tillsammans med anhörig- och brukarföreningar gå ut i grundskolorna för att lära eleverna om psykisk ohälsa. Här krävs ett samarbete mellan psykiatri, skola och anhörig- och brukarorganisationerna för att detta ska kunna ske. Med fördel kan även attitydambassadörer från (H)järnkoll användas, dessa attitydambassadörer kan visa att vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa och att det går att återhämta sig.

Vårt förslag är att varje klass i gymnasiet och varje grundskola ägnar en dag åt att med professionell hjälp belysa: Teoretisk bakgrund om olika men vanliga diagnoser, beskrivning av rehabiliterande behandling, tecken som bör uppmärksammas, professionellt bemötande från lärare, omgivningen och andra elever. Viktiga mål, till exempel ingen ska behöva drabbas av psykisk ohälsa utan att ha fått hjälp.

Undertecknade tror att utbildning om psykisk ohälsa till barn och ungdomar skulle kunna medföra att fler får hjälp i tid och att en djupare förståelse för psykisk ohälsa uppkommer redan i tidig ålder. Dessutom skulle detta, förhoppningsvis, påverka den höga självmordsfrekvensen som Örebro län har. Många självmord begås just som en konsekvens av obehandlad psykisk ohälsa. Som ett plus i kanten kommer förmodligen även minskade fördomar mot personer med psykisk ohälsa. Och minskade fördomar kommer i sin tur att förbättra livskvaliteten för de drabbade.

Sofia Wange, anhörigkonsulent FPS, Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län

Henry Andersson, ordförande FPS, Föreningen för psykiatriskt samarbete i Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons