Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skottland och Katalonien kan skaka om Europas brokiga karta

En berättelse om tre nationer. Västeuropas politiska geografi rör på sig: varför demonstrerade en miljon katalaner 11 september?

Annons

Varför röstar Skottland om självständighet i dag? Låt oss följa Skottland och Katalonien och Portugal i historiens schackpartier om självständighet.

Första partiet, fram till 1700-talet: kungar och drottningar dominerar ...

Portugals politiska oberoende är bland Europas äldsta. 1578 ledde kung Sebastião I:s död till en tronföljdskris. Felipe II av Spanien gjorde anspråk på kronan, invaderade och blev 1580 också kung av Portugal. Men landet behöll lagstiftning, valuta och styrelseskick. Till en början gavs viktiga poster vid hovet i Madrid till portugiser, men på 1600-talet sökte Filip IV reducera Portugal till en provins. Spanien var emellertid pressat av trettioåriga kriget och uppror i Katalonien. Portugal tog 1640 tillfället i akt och utsåg en egen kung, samtidigt som ett befrielsekrig inleddes. Bistått av England återfick Portugal sin självständighet.

Skottland försvarade under medeltiden framgångsrikt sin självständighet i krig mot England. 1603 ärvde James VI av Skottland den engelska tronen, England och Skottland enades som separata riken under en monark.

I början av 1700-talet framstod dock en politisk union mellan länderna som allt mer gynnsam, för Skottland inte minst tillgången till de engelska marknaderna. Vikande handel med kontinenten hade gjort Skottland ekonomiskt beroende av det betydligt rikare grannlandet. 1707 godkände Skottland Unionsfördraget, som skapade det brittiska parlamentet i London, utökat med ett 60-tal skotska ledamöter. Skottlands valuta och skattesystem avskaffades. Skotsk lag förblev däremot åtskild från engelsk.

Efter giftermålet mellan Ferran II av Aragonien (till vilket också Katalonien hörde) och Isabel I av Kastilien förenades rikena 1516 till ett spanskt kungadöme, med egna institutioner och valuta. Men på 1600-talet ledde Felipe IV:s ökade beskattning av de andra iberiska rikena till konflikt också med Katalonien.

1640 utvecklades ett bondeuppror till ett självständighetskrig mot Kastilien, lett av la Generalitat, det katalanska styret. En kortvarig katalansk republik utropades. I Spanska tronföljdskriget stödde Katalonien sedan den österrikiske tronpretendenten Karl.

Freden i Utrecht 1713 gjorde slut på kriget och Katalonien övergavs av Österrike och England. Endast Barcelona stod till slut emot och belägrades av den nye spanske kungen Felipe V. 11 september 1714 bröts stadsmurarna igenom. Katalanerna straffades för försöket till utbrytning; ett centralistiskt Spanien upplöste Kataloniens institutioner och universitet, katalanskan avskaffades i administration och undervisning.

Det andra partiet, de senaste århundradena: bönderna flyttar fram positionerna

För Portugal har självständighet varit en icke-fråga, eftersom landet efter episoden med spansk överhöghet varit oberoende, från mitten på 1970-talet som en demokrati. Befolkningen, tio miljoner, talar portugisiska. Portugal är medlem av EU och euron.

I Skottlands fall har självständighetsfrågan blivit föremål för överenskommelser. Enligt Unionsfördraget styrdes Skottland direkt av det parlamentet i London. Under 1900-talet växte en vilja att återföra politisk makt till Skottland sig starkare (devolution). Den skotska befolkningen är i dag 5¼ miljoner.

I en folkomröstning 1997 beslutades om återupprättandet av ett skotskt parlament i Edinburgh. 2011 fick det skotska nationalistpartiet majoritet i det egna parlamentet. Med brittiska regeringens godkännande beslutades att frågan om Skottlands självständighet ska avgöras i folkomröstning den 18 september i år. Alla i Skottland bosatta personer får frågan ”Ska Skottland bli ett självständigt land?”.

I Katalonien har självständighetsfrågan präglats av konfrontation. Den andra spanska republiken gav 1931 Katalonien långtgående autonomi, la Generalitat återupprättades. Republikanernas nederlag i Spanska inbördeskriget ledde dock till att självstyret avskaffades och Franco kuvade administration, kultur och språk. Först efter diktatorns död 1975 och en demokratisk författning i Spanien kunde Katalonien återfå självstyre och institutioner.

Katalanska, som talas av en stor majoritet av befolkningen, blev officiellt språk jämte spanska. Självstyret har sedan utvecklats och nu vill la Generalitat, med stöd av det katalanska parlamentet och en stark folkrörelse, konsultera folket om självständighet - som i Skottland. Till befolkningen (7½ miljoner) ska två frågor ställas: ”Vill du att Katalonien ska bli en stat?” och ”Vid jakande svar, vill du att denna stat ska vara självständig?”. Regeringen i Madrid motsätter sig en sådan folkomröstning med argumentet att den står i strid med Spaniens författning.

Som ett slags gatans parlament samlades, liksom de senaste åren, enorma folkmassor till stöd för en folkomröstning i Barcelona den 11 september, la Diada, Kataloniens nationaldag till minnet av Barcelonas fall – för 300 år sedan.

Portugal tog tidigt hem sitt självständighetparti. Hur går det i de andra två? 1714 avskaffades Kataloniens politiska institutioner, 1814 skapade Norge sina. 1914 bröt första världskriget ut, efter vilket Österrike-Ungern upplöstes i nationalstater. Folkomröstningarna i Skottland och Katalonien kan göra 2014 till en ny milstolpe för Europas brokiga politiska karta.

Stockholm

Jens Matthiessen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons