Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Småföretag i glesbygden är helt beroende av bredband

Annons
Bygger ut. Grannar och lokala företagare hjälps åt för att få fibernät i Tiveden. (Personerna på bilden har ingen koppling till texten). Arkivfoto: Tove Svensson

Det är helt avgörande för det moderna lantbruket och för andra småföretagare i glesbygden att ha tillgång till en pålitlig internetanslutning. Ett snabbt och stabilt bredband är i dag närmaste en grundförutsättning för ett företags möjligheter att bli framgångsrikt och livskraftigt.

I en era av urbanisering öppnar datakommunikationen upp fantastiska möjligheter för landsbygden att också få ta del av att den ekonomiska tillväxten. Distansarbete är på ett helt annat sätt än tidigare möjligt med hjälp av modern teknik.

Vi skulle vilja gå så långt som att hävda att en väl utbyggd IT-infrastruktur är landsbygdens allra mest centrala och avgörande resurs. Därför behöver diskussionen om IT-infrastrukturen ta en betydligt större plats i samhällsdebatten. Den är av samma avgörande betydelse inför framtiden som den fysiska infrastrukturen som vägar, järnvägar etc.

Om vi ska nå det ambitiösa bredbandsmålet om att 90 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till en uppkoppling om 100 Mbit/s år 2020 krävs att frågan har fortsatt hög prioritet.

Fibernäten är grunden för IT-infrastrukturen och ska även i fortsättningen vara det, trots dess relativt höga investeringskostnad. Fibernätsutbyggnad är det långsiktigt pålitligaste sättet att säkerställa en välfungerande IT-infrastruktur. Men vi måste också vara realistiska i vårt förhållningssätt till fibernäten. Alla kommer inte att få tillgång till fiber fram till husknuten. Det finns en gräns där kostnaden för utbyggnaden kont-ra hur många människor som berörs av det blir allt för orimlig.

Ett viktigt komplement till fibernäten är därför mobilt bredband. I slutet av februari fattade regeringen beslut om att frekvensutrymmet på 700 MHz-bandet, som hittills använts för digital-tv, frigörs från 2017 till mobilt bredband och mobiltelefoni. Det är ett välkommet besked som många av oss väntat på. Samtidigt har de stora operatörerna signalerat att de under de kommande åren kommer att göra miljardinvesteringar för att bygga ut sina nät. Om allt går vägen kommer det enligt beräkningar att leda till att 90 procent av Sveriges yta får tillgång till snabbt mobilt bredband inom rimlig tid. Beslutet om att ta till vara 700 HMz-bandet för datatrafik förstärker den utvecklingen.

Det går åt rätt håll, men fortfarande finns en rad hinder eller stoppklotsar som gör att bredbandsutbyggnaden går långsammare än vad som är nödvändigt. En sådan är hur de så kallade stadsnäten fungerar. 200 av Sveriges 290 kommuner har egna stadsnät för att förse kommunens invånare med fiber som möjliggör snabb bredbandsuppkoppling. Hur kommunerna administrerar och hur de har byggt upp dessa nät varierar över landet. En luddig lagstiftning om vad en kommun får göra på bredbandsområdet har skapat ett svåröversiktligt lapptäcke av bredbandslösningar runt om i landet.

För att underlätta för operatörerna att hantera näten har bland annat Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) arbetat fram rekommendationer, men situationen är långt ifrån optimal.

Vad som behövs är att systemen i ännu högre grad byggs på gemensamma lösningar. Men framför allt behöver det bli möjligt för kommunerna att verka över kommungränserna även när det gäller bredband. Man kan jämföra det med de kommunala elföretagen som i dag får verka över kommungränserna till kommuninvånarnas fromma.

Många stadsnät är i dag allt för småskaliga för att klara av framtidens utmaningar. Det är tufft för många mindre kommuner att kostnadsmässigt kunna prioritera både utbyggnad, underhåll och administration av ett eget stadsnät. Gränsöverskridande samarbete är betydligt mer kostnadseffektivt, samtidigt som det underlättar för operatörerna och därmed konsumenterna.

Lars-Axel Nordell (KD), rikdsdagsledamot, IT-politisk talesperson, Örebro

Annika Hübbinette Syndström, egen företagare, Örebro

Håkan Rohdén, lantbrukare, Lekeberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons